2009-11-06 18:20:40

Vatikanen – sjätte världskongressen om själavård åt migranter och flyktingar 9 – 12 November


(06.11.09) Mellan den 9 och 12 november äger den sjätte världskongressen om själavård åt migranter och flyktingar rum i Vatikanen med temat ”Ett pastoralt svar till migrationsfenomenet i globaliseringens era”. I kongressen deltar representanterna för de fem kontinenternas biskopskommissioner för den mänskliga rörligheten, representanter för de Europeiska biskopskonferensernas råd och det latinska biskopsrådet, medlemmar av religiösa kongregationer och institut, kyrkliga organisationer och rörelser, som verkar bland migranter och flyktingar, representanter för internationella organisationer, experter, medlemmar och rådgivare i det Påvliga rådet för själavården åt migranter och nomader, som har organiserat kongressen.

”Globaliseringen har tillåtit uppnåendet av viktiga mål på varje område, men man kan inte dölja otillfredsställande resultat”, säger mons. Vegliò, som är ordförande i det Påvliga rådet för själavård åt migranter och nomader. ”Globaliseringen har skapat en ny arbetsmarknad och följaktligen drivit många till att emigrera, även för att fly från fattigdom, misär, naturkatastrofer och lokala och internationella konflikter, liksom från förföljelser av politiskt och religiöst slag. Den har öppnat marknaderna till det internationella ingripandet, men den har inte öppnat gränserna för personernas fria rörelse”, säger mons. Vegliò.

Han framhåller risken att hela debatten om globaliseringen idag uteslutande skall gälle den ekonomiska och finansiella sfären, medan utmaningen för de kristna är hur man skall främja och beskydda varje människa, särskilt de mest sårbara, såsom just, bland andra, migranterna och flyktingarna är. Därför står Kyrkan migranterna nära, särskilt offren för människohandeln, flyktingarna, de asylsökande och andra personer som upplever den mänskliga rörlighetens dramer. Kyrkan är kallad till att försvara dem i flera kontexter - även genom att samarbeta i utarbetandet av normer på lokal och internationell nivå, som främjar en god integration.

Kongressen inleds den 9 november i Peterskyrkan med en Mässa firad av kardinalen Bertone. Omedelbart därefter hålls öppningssessionen och sedan tas deltagarna emot av Påven.All the contents on this site are copyrighted ©.