2009-11-06 18:14:44

Världsforum i Athen om migration och utveckling


(05.11.09) Ärkebiskopen Agostino Marchetto, som är sekreterare i det Påvliga rådet för själavården åt migranter och nomader, leder den Heliga Stolens delegation i det tredje världsforumet om migration och utveckling som inleddes på tisdagen i Athen. I sitt tal sa han då att ”i integrationen av migrationspolitik och utvecklingsstrategier upplever vi idag en allmän känsla av nederlag inför de många förpliktelser som åtagits för bara få år sedan. De nya och långvariga konflikterna, den ekonomiska krisen, ökandet av naturkatastrofer, hoten för staternas inre och yttre säkerhet, en del faror på hälsoområdet, äventyrar tillsammans med andra faktorer utvecklingen liksom besluten och förvaltningen av migrationerna på världsnivå.

Mons. Marchetto framhöll att det endast är genom att betrakta migranten såsom en människa med omistliga rättigheter som skall respekteras av alla och i varje situation, som man på ett korrekt sätt kan ta itu med migrationsfenomenet. ”Detta medför många följder och kräver speciella aktioner, såsom nödvändigheten av försvaret av migranternas värdighet och en politik som angriper orsakerna till migrationen, så att människor inte är tvungna att lämna sitt eget land”, sa mons. Marchetto. Man måste dessutom göra så att de migranter som ger ett värdefullt bidrag till våra samhällen skall kunna möta en miljö som är istånd att bekämpa alla tecken på diskriminering, intolerans och xenofobi.

Mons. Marchetto nämnde sedan vad Benedictus XVI skriver om migranterna i sin encyklika ”Caritas in Veritate” och han avslutade sitt tal med att säga att ”integrationen förverkligas till fullo där den, mellan invandrarna och den infödda befolkningen, inte endast begränsar sig till det ekonomiska och sociala området utan även omfattar det kulturella.
All the contents on this site are copyrighted ©.