2009-11-06 18:29:13

Den traditionella Anglikanska kyrkan i Storbritannien blir först med att träda in i full gemenskap med den Katolska Kyrkan


(06.11.09) Den traditionella Anglikanska kyrkan i Storbritannien blir först med att träda in i full gemenskap med den Katolska Kyrkan. Dess medlemmar har meddelat att de kommer att träda in i full gemenskap genom Benedictus XVI: s apostoliska konstitution för anglikanska konvertiter.Enligt gruppens hemsida, samlades de som planerat den 29 oktober för deras generalförsamling. Men de hade fort ändrat på det ursprungliga temat efter att den apostoliska konstitutionen hade blivit offentligjord den 20 oktober. Istället fokuserade sig generalförsamlingen på vad nyheterna betydde för de anglikaner som är en del av den traditionella Anglikanska kyrkan.Den Anglikanska biskopen David Moyer beskrev oktobers generalförsamling som "fylld av nåd" och han noterar att alla kände "den Helige Andes kraft." "Biskopar, präster, diakoner och lekfolkets representanter fördes till en plats där de var ’eniga i tanke och sinnelag’, som Paulus bad om för kyrkan i Filippi", skrev Biskop Moyer.Under församlingen tog biskop Moyer och andra upp frågor rörande den apostoliska konstitutionen innan församlingen enhälligt godkände resolutioner som noggrant och klart reflekterade deras kyrkas vilja och avsikt.I resolutionerna kan man läsa att den traditionella Anglikanska kyrkan i Storbritannien "uttrycker sin glädjefulla tacksamhet till påven Benedictus XVI, till hans Apostoliska konstitution som erbjuder anglikaner återförening med den Heliga stolen, och som begär att primaten och den traditionella Anglikanska kyrkans biskopskollegium vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra denna konstitution."Biskop Moyer tillade att: "alla närvarande insåg att kravet inför de kommande dagarna är tålamod, kärlek och öppenhet för den Helige Ande." Kardinal Levada, prefekt för Troskongregationen, meddelade den 31 oktober att den Apostoliska Konstitutionen kommer att vara klar under slutet av den första veckan i november.
All the contents on this site are copyrighted ©.