2009-11-06 17:41:03

Benedictus XVI tar emot Kazakistans president Nursultan Nazarbayev


(06.11.09) På fredagförmiddagen tog påven Benedictus XVI emot Kazakistans president Nursultan Nazarbayev, och genom Vatikanens pressrum vet vi att samtalet skedde under ett hjärtligt klimat. De teman som berördes var främst finanskrisen i ljuset av encyklikan ”Caritas in Veritate”, den interreligiösa dialogen, och fredsfrämjande verksamhet inför Kazakistans stundande orförandeskapet i Osce, den europeiska organisationen fòr sàkerhet och samarbete.Vad gäller de bilaterala relationerna underströks de goda rapporter som existerar mellan den Heliga Stolen och Republiken Kazakistan. Slutligen talade de två om den aktuella situationen i Kazakistan och om den fredliga smlevnaden mellan troende tillhörande olika trossamfund, i hoppet om att de troende får en mer aktiv roll i samhällslivet för det allmänna bästa.
All the contents on this site are copyrighted ©.