2009-11-05 13:18:23

Överraskande att Europadomstolen så kraftigt ingriper i Italiens historiska identitet, kultur och andliga behov. Fader Lombardi om avlägsnandet av krucifix


(05.11.09) Europadomstolens beslut att uppmana Italiens skolor att avlägsna krucifix möttes av förvåning och sorg i Vatikanen. Vatikanens presstalesman Fader Federico Lombardi uttalade sig på tisdagseftermiddagen och sa att:”Korset har alltid varit en symbol för Guds offrande kärlek, för enhet och mottagande av hela mänskligheten. Det är sorgligt att det betraktas som ett tecken på splittring, uteslutande och frihetsinskränkande. Korset är inte detta, och det är inte den gemensamma känsla som vårt folk har inför det”.”Framförallt är det allvarligt att i utbildningsvärlden vilja marginalisera ett så grundläggande tecken på den italienska historiens och kulturens viktiga religiösa värden. Religionen ger ett värdefullt bidrag till individens bildning och moraliska utveckling, och den är en grundläggande del av vår civilisation. Det är fel och det är kortsynt att vilja utesluta korset från utbildningens verklighet”.”Sedan är det överraskande att Europadomstolen ingriper kraftigt inom ett område, som är så starkt knutet till det italienska folkets historiska identitet och kulturella och andliga behov. Det är inte på detta sätt som man attraheras av att älska och dela iden om Europa, som de italienska katolikerna starkt stödde från dess början. Det verkar som om man vill ignorera den roll som kristendomen har i bildandet av den europeiska identiteten; som i verkligheten har varit och är en avgörande roll”.


Europeiska kommissionen har inte några synpunkter på den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom om avlägsnandet av krucifix från de italienska klassrummen, eftersom frågan uteslutande faller under medlemsstaternas behörighet. Att uttrycka EU:s ståndpunkt var Michele Cercone, talesman för EU:s rättsliga kommissionär Jacques Barrot. Talesmannen betonade starkt att man inte skall blanda ihop Europeiska Unionen med Europarådet - som domstolen, som har meddelat domen är en del av – och som är ett organ som är helt oberoende och frikopplat från EU.

Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, kritiserade domen under en presskonferens på det romerska barnsjukhuset Bambino Gesù, och välkomnade den italienska regeringens avsikt att överklaga. Kardinal Giovanni Battista Re, prefekt vid den katolska kyrkans biskopskongregation sa så här till Vatikanradion:

”Jag tar emot beskedet med smärta och bestörthet. Smärta eftersom det är en förolämpning mot symbolen för den överväldigande majoriteten av EU medborgarnas religion: katoliker, ortodoxa, lutheraner, anglikaner, kalvinister ... Kristendomen baserar sig på krucifixet, fortsatte kardinal Re. Bestörthet - eftersom krucifixet är en symbol för de värden som ligger till grund för den europeiska identiteten. Kristendomen har enat Europa. Denna dom, som lyckligtvis inte är avgörande, är ett tecken som går i motsatt riktning, eftersom den inte främjar enhetlighet bland européerna, utan snarare splittring".

"Krucifixet är ett tecken på en Gud som älskar människan och ger sitt liv för honom. Det är en Gud som lär oss att älska, att uppmärksamma varje människa, särskilt de svagaste och mest försvarslösa; som lär ut respekt för andra, och det gäller även för dem som tillhör andra kulturer och religioner. Jag frågar mig om de som lever i Europa och går i skolan här verkligen blir så skadade av att se denna kristendomens symbol, och lära sig om det som bidrog till att forma Europa? Är det meningslöst att känna till de traditioner och de många kulturella evenemang och den konst som är inspirerad av kristendomen? Krucifixet är inte bara en symbol för vår kultur – den ligger till grund för den europeiska civilisationen".

”De som är verkliga anhängare av laiciteten får inte glömma att den som skrivit laicitetens första budskap var just vår Herre Jesus Kristus, när han sade: "Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och ge Gud det som tillhör Gud." Vi bör inte glömma att en sund laicitet även djupt respekterar var och ens samvete, och att det mänskliga medvetandets försvarare är vår Herre Jesus Kristus, korsfäst och uppstånden för hela mänskligheten. Därför bör de sanna försvararna av laiciteten försvara krucifixet”.

Den kvinna, Soile Lautsi, som har drivit denna fråga till Europadomstolen är av finskt ursprung, men italiensk medborgare och gift med en italienare. Beslutet har orsakat stora protester i Italien. De italienska politikerna har svarat enigt mot detta domslut med starka ord som ”skamligt” och ”oacceptabelt”. I många kommuner har man sedan igår börjat köpa fler krucifix att hänga upp i skolorna. I Sanremo t.ex har man genast börjat se över skolorna för att se var krucifixen hänger och se till att nya hängs upp i de klassrum där de saknas. Sanremos borgmästare Maurizio Zoccarato, uppmanar rektorerna till detta och förklarar: ”Krucifixet representerar vår tradition och våra kristna rötter, det har ett symboliskt värde av kulturell och social identitet. Jag understryker att det är lämpligt att det finns ett krucifix i varje klassrum”.I Emiglia Romagna i Norditalien, har kommunen Sassuolo köpt 50 krucifix till de utrymmena i skolorna där de fattas som i gymnastikhallar, aulor och matsalar. Borgmästaren Luca Caselli protesterar på detta vis mot det Europadomstolens dom som han kallar ”absurd, riktigt idiotisk”. ”Det går inte bara emot Europas religiösa och kulturella tradition, säger han, ”utan angriper även identiteten som det västerländska samhället har vuxit fram ur under seklers gång. Att avlägsna krucifixen i skolorna är inte ett sätt bekräfta utbildningens laicitet, utan endast ett sätt att beröva våra barn deras identitet.


På 1920-talet grundades två italienska lagar som beslutade att krucifixen var obligatoriska i skolorna. Lagarna gäller fortfarande tekniskt, men har inte tillämpats strikt sedan 1984, när den katolska kyrkan skildes från den italienska staten. År 2003 upplevde Italien en liknande situation då en muslimsk aktivist krävde att klassrummen befriades från krucifix. Även den gånge blev reaktionerna mycket kraftiga, och de italienska domstolarna avvisade detta krav.
All the contents on this site are copyrighted ©.