2009-08-21 13:20:29

Քահանայական խորհրդածութիւն` Նորընծայարանի շրջանը


Քահանայական խորհրդածութիւն` Նորընծայարանի շրջանը

Նորընծայարանի մէջ պատրաստական ուսումները լուրջ պիտի ըլլան: Որովհետեւ աւելի քան երբէք քահանան պարտի ըլլալ ուսեալ եւ բացուած իր ժամնակի հարցերուն: Եթէ կ’ուզէ արժէքաւոր գործիք ըլլալ Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ, մարդկային ոչ մէկ բան իրմէ օտար պէտք չէ մնայ: Նորընծայարանի շրջանին թեկնածուն կանչուած է աշխատանքի եւ աղօթքի: Կը կարծէ՛ք որ լապտեր մը կը վառի, եթէ անոր թելերուն ծայրերը հոսանքին չկապէք: Աստուած ուրիշներուն տալու համար, անհրաժեշտ է միացած ըլլալ Աստուծոյ եւ Անկէ իր շնորհքները հայցել: Քահանային ամենէն հարկադրողական պարտականութիւններէն մէկը պիտի ըլլայ՝ աղօթել ինքնիրեն եւ իր յանձն առած հոգիներուն համար:
All the contents on this site are copyrighted ©.