2009-07-14 18:08:05

Påven försäkrar sin bön och andliga närhet till de katolska och ortodoxa samfunden i Irak


(14.07.09) Rädslan återvänder nu bland de kristna i Irak. Efter en period, då hoppet om en normalisering av landets sociala liv hade ökat, har nu en rad av attentat drabbat nio kyrkor i städerna Baghdad och Mosul. Det handlar om några kaldeisk-katolska kyrkor och ortodoxa som träffades av bomber i veckohelgen. Bomberna exploderade utanför kyrkorna och medförde skador och skrämde församlingsmedlemmarna när de var på väg ut från kyrkorna.

”Situationen är allvarlig”, säger hjälpbiskopen i Baghdad, mons. Warduni. Han bekräftar de stora skadorna på Maria-kyrkan, och uttrycker sin stora sorg över de två ungdomar som förlorade livet i bombexplosionen. ”Skadorna kan repareras, men de två unga personerna, som just hade gått ut från Mässan hade bett för freden …. detta gör mig så upprörd”.

”Bland de kristna råder en atmosfär av misstro”, säger biskopen vidare. ”Vad har vi gjort för illa, vilka är våra fel för att bli offer för dessa attacker. Är det för att vi vill ha fred och hålla av alla?” ”Mons. Warduni riktar en vädjan om att be så att världen skall vakna ur sin dvala och med styrka anhålla om fred. I Mosul drabbades en syrisk-katolsk kyrka av attentatet, i vilket drygt 30 personer skadades. Enligt ordningsstyrkorna är det grupper med kopplingar till Al Qaeda som står för attentaten.

De kristna minoriteterna förblir ett lättåtkomligt mål med tanke på deras sårbarhet och ringa antal. Och dessutom är de kristna irakierna trötta och skrämda, efter alla de år som de har utsatts för trakasserier, diskrimineringar och attacker av de islamiska extremistgrupperna, som vill undanröja den kristna närvaron från landet. Vad den lokala Kyrkan fruktar är nu att ytterligare kristna personer flyr från Baghdad, för att de inte står ut med den osäkra situationen som de tvings leva i. Kyrkorna ber regeringen om att försvara de kristna irakiernas liv och säkerhet.

Under tiden fruktar myndigheterna i Mosul nya attacker, även i de övervägande kristna kvarteren och har infört utegångsförbud. Åtgärden har tagits för att förebygga ytterligare attacker i denna stad. De kristna i Irak uppgår till omkring 500.000 och utgör bara en liten minoritet i ett land med 28 miljoner invånare, som är övervägande muslimer. De kristna har varit föremål för attentat, särskilt i Baghdad och Mosul, som har tvingat dem att fly utomlands.

I ett budskap, undertecknat av statssekreteraren Tarcisio Bertone och riktat till kaldéernas patriark, kardinalen Emmanuel III Delly, försäkrar Påven sin bön och andliga närhet till de katolska och ortodoxa samfunden i Baghdad, som har drabbats av de sista attentaten. Och Påven ber för de personer som har utfört våldsaktionerna och en omvändelse av deras hjärtan. Han uppmanar myndigheterna om att göra allt det som är möjligt för att främja en rättvis och fredlig samlevnad på alla områden.

”Vi är bekymrade och ledsna över vad som sker i Irak”, säger kardinal Delly, ”för idag har de platser blivit till föremål för attentaten som tidigare , liksom under kriget, utgjorde en tillflykt för kristna och muslimer”. Kardinalen fördömer attackerna mot de kristna kyrkorna och moskéerna och riktar en appell om att upprätthålla en anda av tolerans.All the contents on this site are copyrighted ©.