2009-07-06 16:01:47

I Angelusbönen på Petersplatsen talade Påven med oro om attentatet på Filippinerna och födömde våldet i världen


Kristi blod är ett bevis på Guds sanna kärlek till mänskligheten, sade Påven i går söndag vid Angelusbönen ute på Petersplatsen. Till det utgjutna blodets rop som höjs från så många platser på jorden, svarar Gud med sin egen sons blod. Det sista smärtsamma ropet kommer från Filippinerna där ett attentat utförts framför katedralen i Cotabato och som förorsakat åtskilliga offer.


Under söndagens Angelusbön uttryckte Påven sitt djupa beklagande för attentatet på Flippinerna, där en bomb exploderat framför katedralen medan man firade söndagens mässa. Den har förorsakat åtskilliga dödsoffer och många skadade, bland dem många kvinnor och barn.


Medan jag ber till Gud för offren för denna skamliga handling, höjer jag min röst för att ännu en gång fördöma tillgripandet av våldet, något som aldrig utgör en värdig väg för att lösa de existerande problemen.


Vad som hänt på Filippinerna är ett dramatiskt kapitel som ställer oss framför nytt lidande. Och just till lidandet ägnar Benedictus XVI söndagens Angelusbön och påminner om blodets betydelse i den Heliga Skriften. Att bestänka djurens blod, kommenterade Påven, innebar och skapade i gamla testamentet förbundet mellan Gud och folket, något som man just kan läsa i andra Moseboken. I första Moseboken, tillade Påven, är det Abels blod efter att han dödats av Kain, som ropar till Gud från jorden.


Och tyvärr upphör inte detta rop , det hörs idag liksom igår . Det mänskliga blodet fortsätter att utgjutas på grund av våld, orättvisa och hat. När kommer människorna att lära sig att livet är heligt och endast tillhör Gud? När kommer de att förstå att vi alla är bröder?


Dessa frågor finner sitt svar i kärleken till Gud , fortsatte Påven. Till skriet för det utgjutna blodet som höjs från så många platser på jorden, svarar Gud med sin sons blod, han som gett sitt liv för oss. Kristus besvarade inte ont med ont utan det onda med det goda, med sin oändliga kärlek. Kristi blod är beviset på Guds sanna kärlek till mänskligheten.

Om vi går tillbaka, från hans gissling och fram till döden på Korset, påminner oss Påven, så har Kristus utgjutit allt sitt blod liksom ”det sanna lammet uppoffrats för världens frälsning.” I det blodet kan varje människa finna styrka och hopp.


Om vi betraktar såren på korset kan varje människa , även i den värsta moraliska fattigdom, säga: Gud har inte övergivit mig, han älskar mig och han har givit sitt liv för mig. Med det kan hon återfinna hoppet.


Påven påminde till sist även om tragedin i Viareggio och enade sig med deras smärta som har förlorat sina kära, som skadats eller fått lida allvarliga materiella förluster:


Medan jag från hjärtat höjer min bön till Gud för alla de av tragedin berörda personerna uttrycker jag förhoppningen att liknande olyckor aldrig må upprepas och att säkerheten på arbetsplatserna ochi det dagliga livet må garanteras.
All the contents on this site are copyrighted ©.