2009-07-01 14:13:45

Prästens identitet och pastorala aktivitet måste ha Kristus i centrum" Benedictus XVI under onsdagens audiens på Petersplatsen


(010709) Under onsdagens påvliga audiens på Petersplatsen gjorde påven en appell till politiker om vikten av etiska och moraliska värden i politiken, och fördömde samtidigt ett stort samhällsproblem – ockerverksamhet.

”Jag uppmanar ett förnyat åtagande för att ta itu med de förödande fenomenen som utpressning och ockerverksamhet är – ett förödmjukande slaveri. Må även staten från sin sida ge adekvat hjälp och stöd till de familjer med problem och bemöter svårigheter, så att de finner modet att anmäla dem som utnyttjar deras tragiska tillstånd.

Under audiens på Petersplatsen återgick påven till det år som just avslutades, det Paulinska året, och det år som nu just har påbörjats, Prästerskapets år, och påven underströk det nära samband som finns mellan dessa två firanden. Vi ska se vad påven sa till de engelsktalande pilgrimerna:

Som vi har sett lär oss den Helige aposteln Paulus, i sina skrifter och med sitt liv, att Kristi mysterium måste stå i centrum av våra liv, både i det individuella, liksom i samhällslivet. Detta gäller på ett speciellt sätt för präster. I den Helige Jean Maria Vianney, som är kyrkoherdarnas skyddshelgon, ser vi ett underbart exempel på en präst vars person var fullt identifierad med sitt prästämbete. Prästens personliga identitet, som grundar sig på hans kallelse och hans sakramentala konfiguration av Kristus, får inte skiljas från hans pastorala aktivitet.

I själva verket är prästämbetet huvudsakligen "dyrkan", i ordets största möjliga bemärkelse: ett ämbete som gör det möjligt för de troende att ge sina liv till Gud som offergåva. Min förhoppning är, sa påven, att detta prästerskapets år, ska hjälpa alla präster att uppskatta den enorma nåd som finns i deras kallelse, vigning och uppdrag, och en större förståelse för den roll som präst i livet i kyrklig gemenskap. Må hela kyrkan be och arbeta för prästernas helgande under det här året, och att kallelserna må öka, liksom att prästens roll uppskattas mer i de troendes liv och i den kyrkliga församlingen.  Detta sa påven till de samlade pilgrimerna på Petersplatsen och åberopade Guds glädjerika och fridfulla välsignelser över dem.

All the contents on this site are copyrighted ©.