2009-07-01 14:26:39

Brev från de katolska biskoparna i G8-länderna till G8-mötet


(01.07.09) De katolska biskoparna i G8-länderna har skrivit ett brev till G8-mötet, undertecknat av ett antal ärkebiskopar i världen. ”I denna tid av finansiell och ekonomisk kris”, säger ärkebiskoparna, ”skriver vi till er för att uppmana er om att vidta gemensamma åtgärder under nästa möte i Italien, i syftet att beskydda de fattigaste och hjälpa utvecklingsländerna.

Vår moraliska tradition förpliktar Kyrkan att beskydda människans liv och hennes värdighet, särskilt vad gäller de fattigaste och sårbaraste medlemmarna av människofamiljen. I de fattigas ansikten ser den katolska Kyrkan Kristus, som vi är kallade till att tjäna i världens alla länder.

Paradoxalt nog kommer de fattiga, som har bidragit mindre till den ekonomiska krisen i världen, att vara de som med större sannolikhet får lida mer av förödelsen, eftersom de är hamnat i en förkrossande fattigdom. I ljuset av denna situation borde G8-länderna tänka på sina ansvar i främjandet av dialogen med de övriga större ekonomiska styrkorna för att bidra till att förebygga ytterligare finanskriser.

Dessutom borde de infria sina förpliktelser angående ökningen av hjälpen till utvecklingen för att minska den globala fattigdomen och uppnå Millenniets utvecklingsmål, särskilt i de afrikanska länderna. Detta kräver en fördjupning av partnerskapet med utvecklingsländerna, så att dessa befolkningar kan bli aktiva i sin tillväxt och delta i de politiska, ekonomiska och sociala reformerna i tjänsten för det allmänna bästa. Särskilt är det viktigt att förstärka de fredsbevarande processerna, så att de beväpnade konflikterna inte fortsätter att beröva länderna på de nödvändiga resurserna för utvecklingen.

På liknande sätt är de fattiga staterna och deras folk, som mindre har bidragit till den globala klimatförändringen, de som är i större fara för de allvarliga följderna av detta fenomen. Därför borde det fastställas konkreta engagemang och skapas mekanismer för att mildra ytterligare klimatförändringar och hjälpa de fattiga och utvecklingsländerna med att anpassa sig till dessa följder och förverkliga sådana teknologier som behövs för en hållbar utveckling. Att beskydda de sämre lottade personerna och jorden är inte sinsemellan kontrasterande ideal, utan moraliska prioriteter för alla personer i denna värld.

G8-mötet sker i skuggan av en global ekonomisk kris, men dess aktioner är stånd att föra ett ljus av hopp till den värld som vi lever i . Vi ber Gud att ert möte skall välsignas av en samarbetsanda, som tillåter er att vidta konkreta åtgärder för att minska fattigdomen och för att bemöta klimatförändringen i denna tid av kris”.
All the contents on this site are copyrighted ©.