2009-06-30 20:38:54

Benedictus XVI:s kondoleanser till de två olyckorna - tågolyckan i Viareggio och flygplansolyckan


När Benedictus XVI fick höra om den allvarliga olyckan vi järnvägsstationen i Viareggio, läser vi i telegrammet som är undertecknat statssekreterare kardinal Bertone, önskar den Heliga Fadern uttrycka sitt medlidande till hela den drabbade staden, och försäkrar om sina böner för dem som avlidit på detta tragiska vis. Han ber Herren om de skadades helande, och anförtror alla dom drabbats av denna dramatiska händelsen Jungfru Marias beskydd, och sänder tröstens apostolisk välsignelse.

Påven sände idag även ett telegram till de inblandade i flygplansolyckan med Yemen Airways mellan Yemen och Comores. Den Heliga Fadern uttrycker sin uppriktiga kondoleans till de familjemedlemmarna och lägger de avlidna, och alla de prövade personerna vid denna tragiska händelse, i Guds gudomliga barmhärtiga händer.

All the contents on this site are copyrighted ©.