2009-06-29 17:04:40

Tron får inte förbli teori -den måste vara liv. Benedictus XVI firar Roms skyddspatroner SS. Petrus och Paulus


(29.06.09) Igår avslutade påven Benedictus XVI det som vi under ett år har kallat Paulusåret, i 2000-års minnet av aposteln Paulus födelse. Liksom förra året då vespern invigde året hade gårdagens en ekumenisk prägel, då en delegation från den Grekisk ortodoxa kyrkan i Konstantinopel, deltog. Idag firades Roms skyddspatroner, Petrus och Paulus, med en högtidlig mässa klockan 9.30 i Peterskyrkan under vilken samma delegation deltog. Under dagens mässa är traditionen den att den katolska kyrkans nya metropoliter tar emot sitt pallium ur påvens händer. I år var det 34 biskopar som tog emot detta pallium.

Och om påvens predikan under gårdagens Första Vesper centrerade sig på Paulus, hade dagens predikan aposteln Petrus i centrum. Benedictus XVI använde sig av aposteln Petrus första brev, för att förklara för de samlade biskoparna, vilka uppgifter som ligger i biskopens händer. Påven började med att använda sig av Petrus egen hälsning, och sa: Till er alla framför jag min hjärtliga hälsning med orden som den apostel som ligger begrav här bredvid, använde: ”Nåd och frid åt er i rikaste mått”(1 Pt 1:2).

Påven beskrev Petri brev – det kommer från hjärtat och berör hjärtat. I centrum finns Kristus – hur skulle det kunna vara annorlunda. Petrus utgår från Kistus och inviger de kristna i tron och sakramenten. Eftersom prästerskapets år just invigdes i den katolska kyrkan, riktade sig nu påvens reflektion över hur Petrus beskriver prästens uppgift. I den grekiska översättningen kallar Petrus Jesus för den högste biskopen, episcopus, och i det order finns ordet se, i bemärkelsen vaka. Kristus är själarna biskop, övervakare. Det betyder inte att han vakar utifrån, som en fängelsevakt, utan snarare – han vakar ovanifrån. Han ser med Guds perspektiv, som är att se med den tjänande kärlekens perspektiv, den som verkligen vill hjälpa själarna att vara sig själv. ”Om man ser med Gud som utgångspunkt, ser man faror, hopp och möjligheter, man ser essensen, människans inre”.

”Om Kristus är själarnas biskop är objektivet att människans själ inte blir vedervärdig, och att människan inte förlorar sin kapacitet till sanning och kärlek: att göra så att människan inte går vilse i återvändsgränder, att de inte urholkar sig i isolering, men att de fortsätter vara öppna för alla. Jesus, själarnas biskop, är prototypen för biskopens och prästernas ämbete”.

Med ordet biskop närmar vi oss begreppet herde, eller snarare begreppen är utbytbara, sa påven och med biskopen i åtanken beskrev påven vad herden är för sin flock. ”Herdens uppgift är att valla och vaka över flocken, och leda den till goda betesmarker. Att valla flocken betyder att se till att de hittar rätt näring, som mättar dem och släcker törsten. Han måste också stå emot fiender, vargar. Han måste gå före, visa vägen och hålla flocken samman. Och slutligen belyser Petrus något viktigt”, sa påven, det räcker inte med att prata. Herdarna måste vara förebilder att följa, i flocken. (1 Pt 5,3)

Tron får inte förbli teori, avslutade påven. Att endast tänka, vilket är nödvändigt, räcker inte. Liksom inte heller att endast tala, räcker. ”Ni har ju fått smaka Herrens godhet” (Ps 34 (33), 9 ; 1 Pt 2,3), läser vi i Petri brev. Att smaka leder till att se. Om vi tänker på lärjungarna i Emmaus är det under måltiden, i kommunionen med Herren som deras ögon öppnar sig och de ser. Tron får inte förbli teori, den måste vara liv. Om vi möter Herren i sakramentet, och vi talar till honom i bönen, - då ser vi mer och mer att han är god. Då upplever vi att det är gott att vara med honom, och ur detta föds förmågan att kommunicera tron till andra, på ett trovärdigt sätt, sa påven och tog årets prästföredöme, Jean Marie Vianney som exempel: ”Cure d’Ars var inte en stor tänkare, men han smakade herrens godhet. Han blev på detta vis en som såg.
 Efter mässan bad påven Angelusbönen på Petersplatsen, och uppmanade de troende att vara ”levande stenar”, förenade med Honom, som är den levande stenen, ratad av människor, men utvald av Gud” (1Pt 2,4)

 All the contents on this site are copyrighted ©.