2009-06-29 16:46:23

Benedictus XVI avslutade det paulinska året i kyrkan San Paolo Fouri Le Mure


(29.06.09) På söndagen avslutade Benedictus XVI det paulinska året precis som han hade invigt det för ett år sedan, med vesper i Kyrkan San Paolo Fouri Le Mure, som ligger nära den plats där Paulus led sitt martyrskap och som enligt traditionen är byggt över helgonets grav.

Den heliga fadern inledde ceremonin genom att i procession gå emot Paulus grav klädd i scharlakansrött och guld. Under hans predikan mindes påven alla de människor som hade följt apostelns pilgrimsfärd under de senaste 12 månaderna. Men han mindes också de som hade följt den Helige Paulus andligen under denna tid. Han sade att även om det Paulinska året är avslutat fortsätter vår vandring tillsammans med honom.

Benedictus XVI fortsatte sedan med att diskutera apostelns skrifter. Han sade att det är en del av strukturen i Paulus brev att först och främst förklara Kristi mysterium och att lära oss tron i förhållande till särskilda platser och situationer. Han fördjupade sig vidare i Paulus brev till romarna för att titta närmare på det nya sättet som Kristus hade att vörda Gud, och tillade att Paulus lär oss att vi bör omvandlas och förnya vårt sätt att tänka för att kunna urskilja Guds vilja.

Paulus lär oss, fortsatte påven, att världen inte kan förnyas om inte vi förnyas först och att vi förnyas om vi låter oss påverkas och formas av den nya människan, Jesus Kristus. Han är den nya människan par excellence, sade påven, i honom har en ny typ av mänsklig existens realiserats och vi kan verkligen bli nya personer om vi överlämnar oss själva i hans händer.

Paulus, sade Benedictus XVI, talade om en vuxen tro, en ansvarsfull tro, men han konstaterade att detta ord har under de senaste årtiondena blivit en slogan för dem som inte längre vill lyssna till kyrkan och hennes präster, för att istället autonomt välja vad de vill och inte vill tro på.

Det framställs som modigt att uttrycka sig mot kyrkans lära. Men mod, påpekade påven, är inte att angripa Kyrkan, det är att skydda den – att försvara livets gåva och äktenskapets helighet, även om detta strider mot aspekter av den moderna världen.

Under sin predikan tillkännagav påven också en överraskande nyhet. Han avslöjade att vetenskapsmän genom C14-metoden på fragment av kläder och ben som man funnit i vad som anses vara Paulus grav, har bekräftat att det rör sig om en person som levde mellan det första och det andra århundradet efter Kristus. Detta, sade påven, verkar bekräfta den enhälliga och obestridda traditionen att de verkligen tillhör aposteln Paulus. Denna nyhet, tillade han, berör våra själar.
All the contents on this site are copyrighted ©.