2009-06-24 13:38:55

Grekisk ortodox delegation till skyddspatronerna Petrus och Paulus högtid. 34 metropoliter tar i år emot sina pallium.


Den 29:onde juni firar den romersk-katolska kyrkan sina två skyddshelgon – apostlarna Petrus och Paulus som båda led martyrdöden i Rom. Till den Romerska kyrkans skyddspatroners fest sänder den ekumeniska patriarken av Konstantinopel även i år en delegation till Rom, vilket vid det här laget har blivit en tradition, och som är ett svar på den delegation som påven sänder till Fanar när den ortodoxa kyrkan i Konstantinopel firar sitt skyddshelgon i november, aposteln Andreas, Petrus bror. Detta utbyte av delegationer började kardinal Johannes Willebrands år 1969.

Årets ortodoxa delegation i år består av Frankrikes metropolit, Emmanuel, som är den ortodoxa kyrkans direktor vid Europaunionen, efter det följer Belgiens assisterande metropolit Athenagoras, biskop av Sinope, och diakon Ioakim Billis från Fanar.
 Dessa kommer att delta under den högtidliga vespern den 28 juni i basilikan San Paolo fuori le mura, under vilken paulusåret till 2000-ås minnet av aposteln Paulus födelse, avslutas. Då året invigdes, för ett år sedan deltog Bartolomeo själv. Dagen efter, den 29:onde juni deltar de även i Peterskyrkans ceremoni i apostlarnas ära då den katolska kyrkans metropoliter får ta emot sina pallium, vilket är den årliga traditionen på Petrus och Paulus fest. I år är det 34 ärkebiskopar som tar emot sina pallium. Ett pallium är ett vitt band av lammull med 6 svarta kors broderade, som metropoliten får av påven tillsammans med de juridiska rättigheterna. Att vara metropolit innebär att du är ärkebiskop i huvudstaden i en kyrklig provins. Ursprungligen var metropoliten biskopen i en metropol, dvs. i huvudstaden i en av det romerska kejsarrikets provinser.

Metropoliternas pallium tillverkas av ull från lamm som välsignas på den helige Agnes fest den 21 januari varje år. Lammen växer upp hos trappistmunkarna i klostret Tre Fontane, och kommer sedan till Sankta Cecilias kloster där nunnorna klipper den och väver tyget till metropoliternas pallier. Fram till Petrus och Paulus fest ligger pallierna och väntar i en bronsurna i en nisch intill Petrus grav i väntan på att påven ska överlämna dem till de nyutnämnda metropoliterna. Palliet bärs över mässhaken på axlarna ungefär som herdarna bär sina lamm, och i det ligger naturligtvis en vacker symbolik.
All the contents on this site are copyrighted ©.