2009-06-24 16:07:53

Benedictus XVI talade vid dagens audiens om "Prästernas år" om Röda korset som fyller 150 år och om lidande barn i världen , och han gjorde även en appell för kidnappade i konfliktområden.


(24.06.09) Solen sken vackert över Petersplatsen och luften var sval och skön för de många audiensdeltagarna som väntade på att höra Påven, som idag talade om ”prästernas år”. Han talade även vid slutet av audiensen om sin uppskattning för FNs ingrepp för skydd för barn från våld och från vapen. Vid audiensen deltog nämligen en delegation från FN som i dagarna deltar i en kongress i Rom om "Barn i väpnad konflikt". Som Påve står jag dessa barn mycket nära i mina böner. Jag tänker på alla barn i världen , speciellt dom som utsätts för fara , som överges , som lider hunger och som missbrukas, som lider av sjukdomar och som dör.”

Men nu ska vi som vanligt höra vad Påven sade i sina ord till de engelsktalande deltagarna:
”Förra fredagen, sa Påven, firade vi Jesu Heliga Hjärtas fest, en dag som av traditionen ägnas åt bön för prästerskapet. Med den började ”Prästernas år” med åminnelsen av Kyrkoherden av Ars, den Helige John Maria Vianney, skyddshelgon för församlingsprästerna. Paulusåret slutar nu och det pågående ”Prästernas år” bjuder oss att betrakta hur aposteln Paulus och den ödmjuke kyrkoherden av Ars båda identifierade sig själva totalt med sina prästämbeten och strävade efter att leva i kontinuerlig gemenskap med Kristus.

Må detta år för prästerna hjälpa alla präster att växa mot den andliga fullkomlighet som är väsentlig för effektiviteten i deras ämbete och göra de troende i stånd att mer och mer uppskatta den stora nådens gåva som prästerskapet utgör, för prästerna själva , för kyrkan och för vår värld. Tillsammans med Kristus i de heliga ordnarnas sakrament är prästen kallad att vara en ”alter Christus” en ställföreträdande Kristus. Hans personliga union med Herren måste sålunda ena varje aspekt av hans liv och verksamhet. Låt oss under detta prästernas år anförtro alla präster åt Maria, Kyrkans moder, och bedja om att de ska växa i trohet i deras mission som levande tecken på Kristi närvaro och oändliga barmhärtighet.

Jag välkomnar varmt de engelsktalande deltagarna vid dagens audiens, särskilt dem från Norge, Sverige. Malawi, Sydafrika, Indonesien och USA. Min speciella hälsning går till de katolska pedagoger som deltar i Foyer Unitas årliga Romseminarium. Jag hälsar också alla de många studentgrupper som är närvarande Över er alla nedkallar jag Guds välsignelse i glädje och frid.

Vid audiensens slut gjorde Påven även en appell med anledning av att det d 24 juni i år är 150 år sedan Röda Korset kom till. ” I förhoppningen om att människan i sin värdighet och sin helhet alltid må stå i centrum för Röda Korsets engagemang uppmuntrar jag speciellt de unga att på konkret sätt delta i i denna beundransvärda institutions verksamhet.

Jag passar vid detta tillfälle även på att be om befrielse för de personer som är kidnappade i olika konfliktområden och jag ber om att Eugenio Vagni , Röda Korsarbetaren på Filippinerna , ska befrias.

I Audiensen deltog i dag circa 20 000 personer.

All the contents on this site are copyrighted ©.