2009-06-17 16:02:05

Vid onsdagens audiens gjorde Benedictus XVI en uppmaning till världens politiska ledare att verka för och bevara det gemensamma goda


Vid da gens audiens på Petersplatsen i stark sol fick de religösa ledarna från olika delar av världen som idag deltog, en speciellt uppmaning att göra sig hörda vid nästa G8 möte som kommer att hållas i det jordvbävningsdrabbade L´Aquila. Men vi ska höra om detta i hans hälsning till de engelsktalande deltagarna efter hans katekes om Cyrillus och Methodius.
Medan, vi fortsätter vår katekes om de tidiga kristna författarna från Öst och Väst, sa Påven, ska vi nu stanna upp inför de båda bröderna och helgonen Cyrillus och Methodius. De föddes i Tessalonikien i början på 800-talet . Cyrillus vars dopnamn var Konstantin fick sin utbildning vid det bysantinska hovet , prästvigdes och blev en framstående lärare i heliga och profana vetenskaper. När hans bror Michael blev munk och tog namnet Methodius, beslöt även Cyrillus att gå över till ordenslivet. Efter att de båda bröderna hade hämtat tillbaka Påven Klemens I:s reliker under en mission till Krim började de med framgång predika den kristna läran för folken i Mähren. De uppfann ett alfabete för det slaviska språket och de översatte tillsammans med sina elever liturgin, bibeln och fädernas texter. Med det bidrog de till de slaviska folkens kultur och lämnade ett utomordentligt exempel på inkulturation.
Påven Hadrianus II tog emot dem i Rom och uppmuntrade deras missionsgärning.. När Cyrillus dog i Rom år 869 fortsatte Methodius att missionera trots förföljelser. Efter sin död år 885 spred några av hans lärjungar, som lyckats bli befriade från slaveriet, Evangeliet till Bulgarien och till Rus´ land. Som ett erkännande av brödernas stora inflytande har de av Påven Johannes Paulus II utnämnts till Europas skyddshelgon tillsammans med den Helige Benedictus. "Må vi efterlikna deras starka tro och deras kristna visdom när vi vittnar om Evangeliet i vårt dagliga liv," sa påven.
Påven avslutade sina ord på engelska med att önska deltagarna i 2009 års kyrkliga musikfestival välkomna tillsammans med många andra grupper från världen runt.
Mina hälsningar går även till de olika religiösa ledare som är närvarande i dag och som samlats i Rom för den Internationella Konferensen för interreligiös dialog. Jag uppskattar detta initiativ som Italienska Biskopskonferensen tagit i samarbete med Italienska utrikesdepartementet.. Jag är övertygad om att det kommer att betyda mycket för att dra världens politiska ledares uppmärksamhet till religionens betydelse för det sociala livet i varje samhälle och till den tunga plikten att försäkra att deras överväganden och politik kommer att stödja och bevara det gemensamma goda. Över alla som deltar nedkallar jag den Allsmäktiges rika välsignelser.
Vid slutet av audiensen gav Påven en speciell hälsning till den syrisk-katolska delegationen som deltog. Det var Patriarken av Antiokia, Hans Helighet Mar Ignace Youssef III Younan som åtföljdes i detta första officiella besök av Emeritus-Patriarker, biskopar och troende från Mellanöstern och andra delar av världen där syriska katoliker bor och uppehåller starka band med den orientaliska kristna traditionen och biskopen av Rom.
För Patriarken Youssef som Påven benämnde ”Käre broder” och för hans medföljare försäkrade han även sina böner. Jag vill även uppmuntra de katolska , orientaliska kyrkorna att fortsätta deras kyrkliga mission, trots tusen svårigheter, för att överallt bygga upp enhet och fred, sa Påven.
I audiensen deltog circa 25000 personer.
All the contents on this site are copyrighted ©.