2009-06-17 12:14:32

Den syrisk-katolska synoden avslutad


(17.06.09) Den syrisk-katolska kyrkan har avslutat sin synod och i samband med det uttrycker de syrisk katolska biskoparna sin tillfredställelse över påven Benedictus XVI:s resa till det heliga Landet, liksom över det fredliga valet i Libanon, medan deras oro går till de irakiska flyktingarna situation. Slutdokumentet understryker behovet att stödja de kristna flyktingarna i att återvända till sina hemländer, och hoppet om samarbete mellan alla fredgrupper i Irak, för att kunna uppnå fred, säkerhet och samlevnad. Bland de syrisk katolska biskoparna finns även kardinal Mar Ignatius Musa I Daoud, som är prefekt vid den påvliga kongregationen för de orientaliska kyrkorna. I dokumentet finns även förfrågan att biskopen av Gazireh i Turkiet, mons Mar Flavianus Mikhail Malki, som led martyrdöden 1915, ska saligförklaras, och vi läser om skapandet av fyra syrisk katolska kommissioner: en liturgisk, en ekumenisk, en juridisk och en för kallelser. Samtidigt utlyser man en kongress 2010 för de syrisk-katolska församlingarna.
All the contents on this site are copyrighted ©.