2009-06-16 15:09:43

Pius XII räddade fler judar än Oskar Schindler och Raoul Wallenberg. Rabbi Silver önskar hans saligförklaring


(16.06.09) Fram till september 2008 hade han tvivel rörande påve Pius XII: s saligförklaring, men idag ber han istället för att det skall ske. Det rör sig om en amerikansk rabbin som har uttryckt sin önskan i förordet till syster Margherita Marchione:s bok "Pius XII”. Den amerikanska rabbinen Erich A. Silver av Temple Beth David i Cheshire, som är ansvarig för att förbättra relationerna mellan judendomen och den katolska kyrkan i USA, har förklarat sin övertygelse med följande ord:

"Tidigare trodde jag att påven skulle ha kunnat göra mycket mer. Jag ville veta om han i själva verket var en medarbetare, en passiv antisemit, medan miljoner judar dödades. Men under september 2008 var jag i Rom på inbjudan av Gary Krupp för att delta i ett symposium som anordnades av ”Pave The Way Foundation” som undersökte den roll som Pius XII hade under Förintelsen.”

Vid detta tillfälle träffade Rabbi Silver syster Marchione och femtio rabbiner, präster, akademiker och journalister som hade grundligt studerat och undersökt frågan. För Rabbi Silver, blev symposiet något av en chock. "Bevisen som framlades övertygade mig om att det enda motivet som fanns hos Pius XII var att rädda så många judar som möjligt."

Man kan därmed fråga sig varifrån den negativa bilden av Pius XII kom ifrån? Enligt Rabbi Silver, började det med publiceringen av pjäsen ”Ställföreträdaren”, från 1963 av den tyska författaren Rolf Hochhuth som spridde lögner och vägrade att undersöka historiska fakta. Han tilläger att många människor blev redskap i hädelsekampanjen mot Pius XII på grund av att påven var antikommunistisk.

"Det är värt att notera, skriver Rabbi Silver, att efter kriget och fram till sin död, hade judarna kontinuerligt prisat honom som en räddare i nöden. Jag hoppas att saligförklaringen av Pius XII fortsätter och att inte bara katoliker utan att hela världen får kunskap om denna man."

I den sista delen av sin introduktion till boken ”Pius XII”, skriver Silver att på 50-årsdagen av Pius XII: s bortgång, under sin predikan på Yom Kippur, talade han om "att det är nödvändigt att rätta till misstagen i det förflutna”. ”När allt kommer omkring, är Eugenio Pacelli Guds särskilda vän - ett helgon. Det är upp till oss att inse detta faktum."

Syster Margherita Marchione, som kallas den ”kämpande nunnan”, har författat över 15 böcker om Pius XII. Genom hennes forskning kan hon bevisa att Pius XII räddade fler judar än någon annan person under andra världskriget inklusive Oskar Schindler och Raoul Wallenberg. "Under kriget, säger hon, gjorde Pius XII mer än något annat statsöverhuvud, mer än den amerikanska presidenten Franklin Roosevelt eller Winston Churchill, vilka kunde använda militära medel. Den enda av världens ledare som räddade tusentals judar var Pius XII, som inte hade några militära medel.
All the contents on this site are copyrighted ©.