2009-06-12 16:03:13

Var Eukaristi! Påvens Heliga Sakramentsprocession på Roms gator.


(12.06.09) Att uppleva Sakramentsprocessionen i Rom är något som alla borde få möjligheten att göra en gång i livet. Ingen går oberörd därifrån. På gatan som leder mellan Lateranbasilikan och Mariabasilikan Santa Maria Maggiore, lever en kväll om året gamla katolska Rom ut i sin fullhet.

Längs med gatan pyntar de lyckligt lottade boende sina fönster, vilket är mycket vanligt i italienska städer och byar vid dessa tillfällen. Man har särskilda dukar och flaggor, som man hänger ut över fönsterbrädet, och hela familjer, som väljer att inte gå med, placerar sig vid fönstret för att följa processionen. Först i processionen går de olika brödraskapen, ordnarna, församlingarna med fanbärare och korsbärare, klädda i högtidsdräkter, med ljus i händerna, och växelvis läser de böner och sjunger hymner. Flickor i traditionella Romdräkter kastade blomblad längs vägen. Seminarister, präster, munkar, nunnor, biskopar, kardinaler och sist kommer påven, knäböjd i bön på den öppna bilen framför det Heliga Sakramentet.

Sen blir det trångt, folkmassorna sluter an och hela tåget styr sakta sina steg mot det stora altaret som har placerats framför Santa Maria Maggiore, där det Heliga Sakramentet placeras för vördnad. Man andas en historisk atmosfär av det katolska Rom. Som sagt är det omöjligt att förbli oberörd. Många är de historier om omvändelser just vid åsynen av Sakramentsprocessionen. Stämningen är andaktsfull, fridfull, hoppfull och glädjerik.

Inför det stundande Prästerskapets år riktade påven en stor del av sin reflektion just till prästerna, under sin predikan under den Heliga Mässan som han firade framför Lateranbasilikan San Giovanni, före processionen. ”Frestelsen är alltid stor att reducera den dagliga bönen till ytliga och jäktiga stunder, och låta sig överväldigas av verksamhet och jordiska problem”, sa påven. Som modell under prästerskapets år står den Helige Johannes Mary Vianney, vars ord ekar ännu idag: ”Vissa tycks säga så här till Gud: ”Jag har endast ett par saker att säga dig, så jag skyndar mig på och snart går jag min väg från dig”.

Och påven uppmanade prästerna att bli det som de tar emot, när han citerade den Helige Leone Magno: ”Må vår delaktighet i Kristi Kropp och Blod inte leda till något annat än att vi blir det vi tar emot”. Om detta är sant för alla kristna, desto mer för oss präster. Att vara Eukaristi! Må detta vara vår konstanta önskan och strävan. Det är detta som de troende väntar sig av prästen – en autentisk vördnad för Eukaristin.

Och innan processionen skred fram på Roms gator, uppmanade påven de troende att å hela stadens namn be Jesus att inte överge oss, att stanna med oss, att frigöra oss från det onda som förgiftar världen, våldet och hatet som förstör vårt medvetande.
All the contents on this site are copyrighted ©.