2009-06-10 16:01:53

Låt oss fortsätta på vägen för fortsatt omvändelse och söka rikedomen i Guds ord i vår dagliga bön och meditation, sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens


”I dag ska vi tala om Johannes Scotus Erigenas gestalt", sa Benedictus XVI vid audiensen på Petersplatsen. Denne var en inflytelserik irländsk tänkare från den karolinska tiden. Han föddes år 810 och dog år 877. Erigenas intresse för Österns patristiska teologi, speciellt Dionysius skrifter , fick honom att studera dennes verk genomgående och översätta dem till latin. Enligt Erigena, måste den troende söka sanningen ända tills han eller hon når fram till en stum tillbedjan till Gud i vars natur vi tar del genom theosis dvs genom att upphöja oss till Gud. Eftersom denna upplevelse aldrig kan uttryckas helt i ord utformas hans teologi till apophasis, som innebär att i första hand fastställa vad Gud inte är. Ändå framhåller han även att förnuftstänkande är nödvändigt i människans sökande efter Gud. Den Heliga Skriften tillåter människan att gå tillbaka till den sanning som fanns i hans eller hennes själ vid tidernas början., men som hade försvunnit genom arvsynden. Genom att läsa bibeln kan vi finna hemligheterna i en ren och autentisk Gudstillbedjan . Låt oss därför fortsätta på stigen av fortsatt omvändelse för att söka fram rikedomen i Guds ord i vår dagliga bön och meditation.
Vid audiensens slut tände Påven en fackla för pilgrimsfärden till fots somska gå mellan staden Macerata och vallfärdsorten Loreto mellan den 13 och 14 juni. Längs vägen kommer facklan först att stanna upp i staden L´Aquila den 11 juni, på tältplatsen nummer tre, för att ge andligt stöd och mod åt de jordbävningsdrabbade . Stiftets biskop deltar. Mindre grupper av de hemlösa har nu kunnat återvända till sina nyrestaurerade bostäder men den större delen av de drabbade bor fortfarande kvar i tält. För dom kan vi bara hoppas att sommaren inte blir för het, för området har inlandsklimat , dvs är kallt om vintern men rätt varmt om sommaren


All the contents on this site are copyrighted ©.