2009-06-10 14:24:11

De europeiska biskoparnas gratulationer till EU ledamöterna


Efter valet till Europaparlamentet i söndags har det kommit en not från den katolska europeiska biskopskonferensen CCEE, som riktar sina gratulationer till de nyvalda ledamöterna i Europaparlamentets ledning.

De nyvalda parlamentarikernas uppgift är att göra unionen till ett mer rättvist samhälle baserat på respekten för de mänskliga rättigheterna, den mänskliga värdigheten, det ömsesidiga samarbetet, solidariteten och subsidiariteten, respekten för rättsväsendet och försvaret av livet.

Om unionen kommer att kunna ge lämpliga politiska svar på EU:s medborgarnas oro och förhoppningar, kommer det kunna leva upp till sin ursprungliga kallelse, läser vi i noten, som avslutas med ytterligare en förhoppning.

Samlade här i Zagreb, hoppas vi att även Kroatien snart kan bli medlem i den Europeiska Unionen.All the contents on this site are copyrighted ©.