2009-06-09 16:04:02

Latinamerikas biskopskonferenser intensifierar sina ansträngningar inom missionsarbetet


(09.06.09) Allt sedan Benedictus XVI: besök i Aparecida i Brasilien, har Latinamerikas biskopskonferenser intensifierat sina ansträngningar inom missionsarbetet över hela kontinenten.

Under deras ad limina besök i Rom, uppmanade den Helige Fadern Perus biskopar att som "kyrkans missionärer hålla sina problem i perspektiv och att med hopp och tillförsikt se mot framtiden". Han uppmanade dem att förena stiftens olika aspekter så att de ständigt kunde ha Kristus som sin utgångspunkt, för att på så sätt låta hans ljus lysa vidare för alltid.

Detta missionsarbete inleddes förra året i Peru och gällde behovet av att anpassa biskopskonferensens pastorala prioriteringar för att hantera nya utmaningar. "Allt vi gör sker utifrån vårt missionsarbete, för vi är tvungna att skapa medvetenhet om att varje missionär är en apostel för Kristus", säger Fader Guillermo Inka i en intervju till ”Hjälp till Kyrkan som lider”.

Det beslutades att inledda den pastorala missionen genom att skapa tre olika arbetsgrupper: en för evangelisation, en för det pastorala och sociala området, och en för gemenskap och dialog. Inom dessa områden finns det en gruppledare som samordnar arbetet.

Missionsarbetet är en uppgift för varje katolik, från biskopen till den enskilde troende enligt Fader Guillermo. Han insisterar på att trots allt arbete han har som stiftpräst är det viktigt att nå ut till hela folket och leta efter dem som har hamnat utanför. "Vi måste nå ut till människorna och upprätthålla en pågående mission och inte bli modlösa,” säger Fader Guillermo.

För att bemöta utmaningarna har kyrkans ledare i Peru arbetat på den religiösa och moraliska utbildningen bland de troende, i synnerhet bland lekfolket. Fader Guillermo tillade också potentiella hinder för missionsarbetet, bland annat den alarmerande ökningen av sekter i kombination med en förlust av den katolska identiteten. Ett annat problem är bristen på ekonomiska medel för att stödja pastorala projekt.

Han sade också att det skulle vara av stort värde att bevara den katolska närvaron inom media och hjälpa det katolska lekfolket att spela en större roll i det politiska livet i landet.All the contents on this site are copyrighted ©.