2009-06-09 16:00:58

Benedictus XVI: s tal till Venezuelas biskopar som är på deras "ad limina” besök


(09.06.09) Benedictus XVI uppmuntrade igår biskoparna av Venezuela i deras missionsarbete och sade att evangelisation inte endast sker genom de troendes goda kunskap om kyrkans doktriner, men också genom att hjälpa dem att odla ett liv av djup tro och bön i en intim kontakt med den uppståndne Herren. Venezuelas biskopar är på deras "ad limina” besök i Rom. Dessa besök utförs av samtliga av världens biskopskonferenser vart femte år för att informera påven om situationen i deras stift.

Benedictus XVI talade om hur deras pastorala arbete utsätts för svåra utmaningar på grund av den svåra globala ekonomiska krisen, men att tiden också erbjöd ett antal skäl för att vara hoppfulla inför framtiden. För att kunna uppmuntra de troende till ett liv av djup tro, insisterade påven på att biskoparna själva behöver ställa goda exempel genom att förena sig med Kristus. Han uppmanade dem att fördubbla ansträngningarna för att främja den pastorala entusiasmen hos deras präster i synnerhet under det kommande ”prästerskapet år” som inleds nu i juni.

I detta avseende uppmanade påven också för att noggrant välja och utbilda prästkandidater. Benedictus XVI uppmuntrade till sist kyrkan i Venezuela i dess Caritasarbete så att de fattiga kan få uppleva Kristi kärlek.
All the contents on this site are copyrighted ©.