2009-06-08 14:30:35

Varje människa bär i sin arvsmassa spår av Treenigheten - Gud Kärlek.


(08.06.09) Påven har återgått till Angelusbönen, efter Regina Coelibönen under veckorna som följer påsken, och igår ekade påvens Angelus över Petersplatsen igen i vanlig ordning klockan 12.

Igår Var det den Heliga Treenighetens högtid, och påven reflekterade över Treenighetens mysterium i sitt budskap denna dag. Ett mysterium som blev uppenbarat för oss i Jesus: Gud är kärlek, ren oändlig och evig kärlek. ”Hela universum rör sig, driven av Guds kärlek”.

Jesus visar att Gud kärlek ”inte är en enda person, men treenighet", sa påven. Gud är Skapare och barmhärtig Fader: enfödd Son - den eviga visdomen förkroppsligad, död och uppstånden för oss; och slutligen den Helige Anden, som driver universum och historien mot det slutgiltiga fullständigt återupprättandet":

Tre personer som är en enda Gud, eftersom Fadern är kärlek, Sonen är kärlek och Anden är kärlek. Gud är allt och bara kärlek, ren kärlek, oändlig och evig. Han lever inte i en underbar ensamhet, utan är snarare en outtömlig källa till liv, som ständigt ger sig själv och kommunicerar."

"Vi kan till viss del förstå detta – fortsatte påven - då vi observerar makrouniversum: vår jord, planeterna, stjärnorna, galaxerna och även i mikrouniversum: i celler, atomer, elementarpartiklar":

"I allt som finns är på sätt och vis den heliga Treenighetens namn inpräntat, förklarade påven, ”för att allt som är, till den sista partikeln, är ett ’vara-i-förhållande’, och vidare lyser Gud-förhållandet igenom, och i slutligen lyser den Skapande kärleken i allt. Allt kommer från kärlek, allt tenderar att älska, och rör sig pådriven av kärlek, men naturligtvis med varierande grad av medvetenhet och frihet."

Vilken är alltså Guds mest sanna identitet, som lyser på allt skapat? Jo, kärleken, underströk påven. En kärlek som är skriven i varje människas natur:

"Det starkaste beviset på hur vi är skapade till Treenighetens avbild är detta: bara kärlek gör oss lyckliga, eftersom vi lever i förhållande och vi lever för att älska och bli älskade, sa påven och förklarade det med en analogi som biologin föreslår: i människans arvsmassa finns det djupa spår av Treenigheten, av Gud-kärlek.

Benedictus XVI kunde inte låta bli att beröra de två Jesushögtider som stundar. Corpus Domini och det Heliga Hjärtat: ”var och en av dessa tre liturgiska firanden, noterade han, "förtydligar ett perspektiv som omfattar hela den kristna trons mysterium: den treenige Guden, eukaristins sakrament och det centrala gudomliga-mänskliga personen Kristus”:

"Det är i verkligheten olika aspekter av samma frälsningsmysterium, sa påven och vände sig till Jungfru Maria som han kallade den Heliga Treenighetens Spegel: ”hjälp oss att växa i detta mysterium”.
All the contents on this site are copyrighted ©.