2009-06-08 16:35:14

Katolska reaktioner på president Obamas tal i Cairo


(08.06.09) Det har kommit många positiva reaktioner från den katolska världen över Barack Obamas tal i Cairo. Den amerikanska katolska journalisten John Allen skriver följande om Barack Obamas tal:

"Om någon fortfarande förbryllar sig över varför Vatikanen har vägrat att låta sin relation med president Obama äventyras över abortfrågan så kan det tal som USA: s president höll till den muslimska världen i Kairo hjälpa till att klargöra situationen."

"Sett med katolska ögon, är den mest slående saken med presidentens tal, vad Fader James Massa, ansvarig för den interreligiösa dialogen i USA: s biskopskonferens, kallade för den "anmärkningsvärda överensstämmelsen" mellan Benedictus XVI: s eget budskap till muslimerna under hans apostoliska resa till det Heliga landet och Obamas budskap."

"Slumpen att båda påven och presidenten besökte Mellanöstern under nästan samma tid, och att båda betonade ungefär samma huvudpunkter, visar på ett mycket intressant geopolitisk perspektiv; nämligen att precis som Johannes Paulus II och president Ronald Reagan förenade sig för att besegra kommunismen, så kan en påve och en president återigen stå skuldra mot skuldra för att denna gång inleda ett historiskt närmande mellan den muslimska världen och västvärlden."

"Trots deras skillnader i utgångspunkter och retorisk stil och trots att Obama felaktigt placerade inkvisitionen till tiden då Spanien styrdes av Islam sammanfaller deras budskap på flera viktiga punkter:

Båda uppmanar till dialog med islam, vilket kräver en nystart efter alla tidigare splittringar;

Båda vill att det Heliga landet skall vara en plats för fredlig samexistens mellan judar, muslimer och kristna;

Båda ser våld och extremism som en avart av islam;

Båda vill säkerställa tvåstatslösningen i den israelisk palestinska konflikten;

Båda uppmanar om att religionsfrihet och mänskliga rättigheter skall respekteras i de muslimska samhällen, bland annat större utrymme för demokrati och kvinnors främjande;

Båda erkänner att vissa av västerlandets egenskaper har gett muslimer legitim anledning att vara misstänksam;

Båda mottsätter sig militära medel och våld för att lösa tvister"


"Efter presidentens tal uttryckte Vatikanens presstalesman, Fader Federico Lombardi, en "stor uppskattning". Fader Lombardi kallade det "mycket viktigt", inte bara för förbindelserna mellan USA och islam, men för den internationella freden. Och Vatikanens dagstidning L'Osservatore Romano kallade talet för "en nystart i relationerna mellan USA och den arabiska världen.”
All the contents on this site are copyrighted ©.