2009-06-03 15:50:32

Återupptäck de värden som Rabanus Maurus lärde i hymner och skrifter. Benedictus XVI under audiensen.


Påven Benedictus XVI fortsätter sin onsdagsaudiens om kyrkofäderna och han hade idag kommit fram till ytterligare en munk, nämligen Rabanus Maurus, som levde under den tidiga medeltiden. Det passar bra att tala om honom i Pingsttid eftersom den berömda bönen och hymnen Veni Creator Spiritus – Kom Skapande Ande - anses vara skriven av honom. Som alltid på onsdagar ska vi se vad påven sa till de engelsktalande pilgrimerna:


”Rabanus Maurus trädde in i klosterlivet vid ung ålder, som oblat, utbildades inom humaniora och fick en bred bildning i den kristna traditionen. Som Abbot i Fulda och sedan som ärkebiskopen av Mainz, bidrog han med sin stora kunskap och pastorala iver till enhetligheten i riket, och spridningen av den kristna kulturen, med sina rötter i Skriften och Kyrkofäderna. Från sin ungdom skrev han dessutom poesi, och han är troligen författaren till den kända hymnen Veni Creator Spiritus. Faktum är att hans första teologiska arbete var en dikt om det heliga korset, där poesi åtföljdes av en upplyst beskrivning av den korsfäste Kristus”.


”Detta var en medeltida metod att förena poesi och konst för att lyfta fram hela människan - tanke, hjärta och sinnen – för att begrunda sanningen i Guds Ord. I samma anda försökte Rabanus förmedla de kristna traditionernas kulturella rikedomar i hans omfattande kommentarer till Skrifterna, hans förklaringar av liturgin och hans pastorala skrifter. Denna kyrkans stora man fortsätter att inspirera oss genom sin förebild: ett aktiv ämbete som blommar ur studierna, ur den djupa kontemplation och ständiga bönen, avslutade påven sina ord till de engelsktalande pilgrimerna och åberopade Guds välsignelser av glädje och frid!


All the contents on this site are copyrighted ©.