2009-06-02 16:48:31

USA förbereder sig inför insamlingen av Peterspenningen


(02.06.09) Kyrkan i USA förbereder sig inför insamlingen av Peterspenningen. Insamlingen kommer att äga rum mellan den 27 och den 28 juni. "Peterspenningen - lyder ett amerikanskt budskap – gör det möjligt för påven att snabbt bistå de människor som plågas av förtryck, naturkatastrofer, krig och sjukdom."

"Traditionellt – lyder budskapet vidare - har amerikanska katoliker alltid varit bland de mest generösa under denna insamling". En generösitet som lovprisades av Benedictus XVI under mässan i katedralen Saint Patrick i New York City den 19 april år 2008: "I enlighet med Kyrkans ädlaste traditioner i detta land - sade Påven - är ni de fattigas första vänner, flyktingens, främlingens, de sjukas och alla som lider!” ”Agera som hoppets fyrar, utstrålande Kristi ljus i världen."

Ärkebiskopen av Portland och ordförande i den amerikanska biskopskonferensens kommission för den nationella kollekten, Mgr. John Valzny, har också uppmuntrat de troende att bidra generöst under insamlingen och han betonade att: "Benedictus XVI har förklarat att de döpta bildar en familj av troende där de aldrig är ensamma. Peterspenningen förenar oss i solidaritet med den Heliga Stolen och är till gagn för välgörenhetsarbetet med de behövande". "Er generositet – fortsätter ärkebiskopen – gör det möjligt för påven att besvara våra bröders lidande med snabbhet, kärlek och medkänsla, så att Guds folk inte känner sig ensamma i tider av olycka."

Det är värt att komma ihåg att endast under år 2007 uppgick Peterspenningen till över 79 miljoner dollar. På toppen av listan över givare fanns katoliker i USA som hade bidragit med 18,7 miljoner dollar, eller 28% av den totala summan. Efter det kom italienska katoliker, vars bidrag var över 8,6 miljoner dollar, och tyska katoliker, som hade donerat mer än fyra miljoner.

Bland de initiativ som tas med stöd från Peterspenningen är till exempel den typ av basförnödenheter som utdelas genom det Påvliga rådet Cor unum, till länder som drabbats av naturkatastrofer som jordbävningar och översvämningar, "The Nazareth Boys Town" i Mbar i Rwanda, som är ett hem för föräldralösa barn, ofta offer för folkmord och inbördeskrig. Peterspenningen stödjer också Popolorum Progressio stiftelsen till förmån för bönder och ursprungsbefolkningar i Latin Amerika samt Johannes Paulus II-stiftelsen för Sahel, som stöder utvecklingsprojekt i Afrika söder om Sahara, i synnerhet i områden som hotas av ökenspridningen.
All the contents on this site are copyrighted ©.