2009-06-01 16:21:35

Vi måste bekämpa andlighetens luftförorening som förgiftar våra sinnen, sa Benedictus XVI under Pingstmässan då han jämförde den Helige Anden med frisk vind.


(01.06.09) Den Helige Anden driver bort all rädsla – detta var påven Benedictus XVI:s budskap på årets Pingstdag, som han firade i Peterskyrkan med en högtidlig mässa. 50 dagar efter påsk förverkligar sig Jesu löfte till lärjungarna: att de skulle bli döpta av Helig Ande och få ta emot den kraft från ovan som behövdes för att förkunna evangeliet för alla nationer. I och med Pingsten fullbordas Guds projekt att ge nytt liv till människorna och kyrkan föds.

Under predikan påminde Benedictus XVI om att den Helige Anden representeras av en storm och som en eld i Apostlagärningarna. Stormen beskrivs som en våldsam vind. ”Denna metafor” – sa den Helige Fadern - "får oss att tänka på luften, som skiljer vår planet från andra planeter och som tillåter oss att leva. "Luften och den Helige Anden - är både oersättliga för livet”.

 "Vad luften är för det biologiska livet, det är den Helige Anden för det andliga livet. Liksom det existerar en atmosfärisk luftförorening som förgiftar miljön och alla levande varelser, så det finns en förorening av hjärtat och Anden, som smärtar och förgiftar den andliga existensen”.

Och efter denna parallell mellan luft och den Helige Anden, gav påven oss en annan likhet: "På samma sätt som vi bekämpar det som förgiftar luften – vilket gör miljöfrågan en prioritet idag – borde det även vara vad gäller att bekämpa det som korrumperar andan”. Vad gäller den våldsamma vinden, får den oss att tänka på hur värdefullt det är att andas frisk luft, både för lungorna – fysiskt - och för hjärtat – andligt. Andens hälsosamma luft som är kärleken”.

"Det verkar som vi utan svårigheter vänjer oss vid de många produkter som förorenar våra sinnen och vårt hjärta, och som cirkulerar i samhället - till exempel att förhärliga njutning, våld och förakt för man och kvinna. Även detta är frihet, svarar man, utan att erkänna att dessa föroreningar förgiftar sinnet, i synnerhet hos den yngre generationen, och i slutändan påverkar det just samma frihet. "

Påven fokuserade vidare på elden, som är den andra bilden på den Helige Anden. "Den verkliga elden, den Helige Anden, kom till jorden med Kristus. Han slet den inte från gudarna som Prometheus gjorde, enligt den grekiska myten, utan gjorde sig till förmedlare av Guds gåva, och gav den till oss genom historiens största kärlekshandling – hans död på korset.

Gud vill forstsätta att ge oss denna eld, till varje mänsklig generation, och vara den Ande som ”blåser där han vill”. Den väg som Gud har valt för att sprida sin eld på jorden är Jesus. Men dagens människa tycks vilja hävda sig själv som gud, och förändra världen genom att utesluta Gud, sätta honom åt sidan eller till och med vägra se honom som universums Skapare.

"Människan vill inte längre vara Guds avbild, utan sin egen avbild, förkunna sig oberoende, fri och vuxen”, sa påven. ”Detta avlägsnande från Gud leder inte endast till andlig uttorkning utan till en fara för hela mänskligheten”:

   
"I händerna på en sådan man blir elden och dess enorma potential farlig, de kan rikta sig mot livet och mänskligheten, vilket tyvärr historien visar oss. En varning är fortfarande de oändliga tragedierna i Hiroshima och Nagasaki, där atomkraften, som användes för militära ändamål slutade med att döda i enorma proportioner. "
   
"Om vi inte vill att Pingst ska reduceras till enbart en ritual eller en åminnelse, måste vi vänta på Guds gåva genom att ödmjukt och tyst lyssna till hans Ord. För att Pingsten ska förnyas i vår tid, kanske det är nödvändigt att kyrkan är mindre orolig för sin verksamhet och ägnar sig mer åt bön. Den Helige Ande övervinner rädslan. Man kan inte vara rädd om man lägger sin tillit till denna kärlek, avslutade Benedictus XVI Pingstmässan i år.
All the contents on this site are copyrighted ©.