2009-04-29 16:57:18

Pirmā katoļu skolu tikšanās Liepājā


Liepājas Katoļu pamatskolā notika pirmā katoļu skolu tikšanās. Tajā piedalījās skolas direktore Iveta Kalniņa, pr. Gatis Bezdelīga, Ogres Sv. Meinarda Katoļu pamatskolas direktore Ieva Margarita Ozola, mācību pārzine Ināra Nagle un kapelāns pr. Gaitis Dubults. Pasākuma laikā notika Liepājas Katoļu pamatskolas prezentācija. Abu skolu pārstāvji pārrunāja kopīgās un atšķirīgās problēmas, ar kurām nākas sastapties ikdienā. Liepājas katoļu skolas direktore dalījās pieredzē, kā labāk šīs problēmas un jautājumus risināt, jo pirms diviem mēnešiem skola nosvinēja savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju. Savukārt Ogres Sv. Meinarda Katoļu pamatskolas direktore piedāvāja dažas idejas, kuras varētu izmantot sekmīgākai skolu darbībai. Tikšanās turpinājumā notika pieņemšana un pusdienas pie Liepājas diecēzes bīsk. Vilhelma Lapeļa.

Viesi un mājinieki noklausījās Rīgas Garīgā semināra inspektora pr. Edgara Cakula lekciju „Katoliskā izglītība Latvijā un pasaulē.” Priesteris atzīmēja, ka jau agrīnajā ikonogrāfijā Jēzus Kristus ir attēlots skolotāja apģērbā, un tas nozīmē, ka Dievs ir pedagogs, kurš veido savu tautu. Arī katram cilvēkam, kurš saņēmis aicinājumu būt par skolotāju, ir jāatceras, ka lai īstenotu un pierādītu sevi kā kristīgu pedagogu, Kristum ir jābūt par galveno paraugu viņa dzīvē. Viņš uzsvēra, ka kristīgam pedagogam jācenšas palīdzēt bērnam meklēt Patiesību, jo šie meklējumi atbrīvo garu un palīdz iepazīt pašu Dievu kā Patiesību. Pirmās katoļu skolu tikšanās ietvaros viesi iepazinās ar Liepāju, tās kultūrvēsturiskajām vietām. Tikšanās noslēdzās ar kopīgu Euharistiju Sv. Jāzepa katedrālē.

S. Zustere, Vatikāna Radio, Liepāja
All the contents on this site are copyrighted ©.