2009-04-24 18:16:34

Jezuītu tēvs F. Lombardi atzinīgi novērtē sv. Franciska protoregulu


„800 gadu atcere, kopš apstiprināta franciskāņu dzīves „regula”, ir notikums, kurš pelnījis 18. aprīlī teikto pāvesta skaisto uzrunu,” tā Benedikta XVI tikšanos ar franciskāņu ģimenes locekļiem, komentē Svētā Krēsla preses dienesta vadītājs Federiko Lombardi. Viņš atzīmē, ka visi Baznīcas svētie ir pieņēmuši Evaņģēliju kā savas dzīves modeli, taču svētā Franciska personībā tas atspoguļojas īpaši dzidri, līdz pat ciešanu un mīlestības stigmātiem, kas atgādina par Kristus brūcēm. Franciska nabadzībā, vienkāršībā un tuvākmīlestībā kristīgā tauta vienmēr ir viegli atpazinusi Evaņģēliskās iedvesmas avotu. Arī ārpus Baznīcas robežām visu reliģisko un cilvēcisko pārliecību ļaudis ir pieņēmuši patieso un spēcīgo mīlestības un miera vēsti.

„Tā ir ārkārtēja harizma, kas pārvar laika robežas un kas jau no paša iesākuma ir uzticēta Baznīcas autoritāšu izšķirtspējai,” raksta jezuīts Federiko Lombardi par svētā Franciska regulu. Arī pāvests Benedikts XVI, pirms dažām dienām uzrunājot franciskāņus, teica, ka svētais Francisks vēlējās iekļaut nelielo dzimstošās mūku kopienas „mēs” lielajā un universālajā Baznīcas „mēs”.

„Ej, Francisk, un salabo manu baznīcu!” no Krucifiksa Asīzes nabagam saka Krustā Sistais. „Ejiet un turpiniet labot Kunga namu, Viņa Baznīcu!” saka Benedikts XVI, aicinot svētā Franciska sekotājus „izlabot” katru cilvēku no grēka paveiktās sagrāves.

„Tas ir mūžīgais paaicinājuma svaigums. Tas ir Evaņģēlijs, kas piekopts dzīvē un kas nemitīgi glabā Baznīcas jaunību un mieru cilvēku ģimenē,” šādus atzinības vārdus svētā Franciska dzīves „regulai” veltī jezuītu tēvs Federiko Lombardi.

I. Šteinerte/Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.