2009-04-20 14:45:15

Եկեղեցական գիտելիքներ` Երկրորդ Շաբաթ Յինանց 19 – 26 Ապրիլ 2009


Եկեղեցական գիտելիքներ` Երկրորդ Շաբաթ Յինանց 19 – 26 Ապրիլ 2009

Յինանց շրջանի երկրորդ շաբաթուայ մէջ կը մտնենք, ուր արդէն Սուրբ Պատարագի ընթացքին` կը սկսինք կարդալ Յովհաննէսի աւետարանը հետեւողական կերպով, սկսելով առաջին գլուխէն մինչեւ 13-րդ գլուխը, Պենտնկոստէէն առաջ։

Նոյն ատեն, ընթերցուածներէն առաջ կը կարդացուին երեք սաղմոսներ փոխան երկուքի, եւ այդ` սաղմոսրանի մէն մի սաղմոսի առաջին համարը։ Այսպէսով, 150 սաղմոսներու առաջին համարները կը կարդացուին յինանց 50 օրերուն ընթացքին։

Կիրակի 19 Ապրիլ` նոր կիրակի կը կոչուի, որովհետեւ կը սկսի նոր շրջան մը, յարուցեալ Քրիստոսի շրջանը։ Այդ օրուընէ սկսեալ, կարելի է եկեղեցիներու մէջ պսակ կատարել, տօնակատարութիւն ու խրախճանք ընել սրահներու մէջ, առանց արգելքի, որով մեծ պահքի շրջանը անցած է։

Նոր կիրակիի աւետարանը մեզի կ՛ընծայէ սքանչելի նախերգանքը Յովհաննէս աւետարանչին, որ կը խօսի Աստուծոյ խօսքին մասին. Բանն Աստուծոյ, սկիզբէն գոյութիւն ունէր եւ անով ստեղծուեցաւ աշխարհը. Ժամանակներու լրումին` ան իջաւ մարդկութեան մէջ, մարմնացաւ ու մարդացաւ եւ եղաւ մեզի նման որպէսզի մեզ փրկէ սատանայի գերութենէն. Մեզ ազատեց խաւարէն ու դրաւ ճշմարտութեան լոյսին տակ. Ուստի որպէսզի օգտուինք իր բերած շնորհքէն, հարկ է որ ընդունինք իր պատգամը եւ մնանք լոյսի ենթակայ, դուրս ելլելով մեղքի խաւարէն։

Հռովմի Եկեղեցին տօնեց այդ օր` Ողորմած սիրոյն տօնը, հաստատուած Յովհաննէս-Պօղոս Բ. Սրբազան Պապին կողմէ։ Քրիստոսի այս նոր անունով` որ է Ողորմած սէր, Եկեղեցին կ՛ուզէ ցոյց տալ թէ Աստուծոյ Որդին չէ եկած որպէս խիստ դատաւոր, դատելու եւ դատապարտելու մեղաւոր մարդկութիւնը, այլ կը ներկայանայ որպէս անհունօրէն գթած ու ողորմած, որ կու գայ ներելու նոյնիսկ ամենամեծ մեղաւորին. Իր փափաքն է որ բոլոր մարդիկ դառնան իրենց յանցաւոր ու սխալ կեանքէն դէպի առաքինի ու սիրով լեցուն կեանք մը։ Եթէ աստուածային արդարութիւնը գործէր մարդկութեան վրայ, աշխարհի վերջը պէտք էր եկած ըլլալ, ինչպէս տեղի ունեցաւ ջրհեղեղի շրջանին, կամ թէ Սոդոմ եւ Գոմոր քաղաքներու կործանման օրը. Սակայն Տիրոջ ծրագիրը տարբեր է, ան կ՛ուզէ փորձ մը ընել մարդկութիւնը դարձի բերելու. Այս նոր դարը որ կը սկսի, Աստուծոյ ողորմած սիրոյն դարն է։ Ան դառնալու է հոգւոյ տիրապետութեան դարը, նիւթապաշտութենէն ազատագրման դարը, որպէսզի պայքարը որ կը մղուի չարին դէմ, ըլլայ արդիւնաւոր ու պտղաբեր։

Ուրբաթ 24 Ապրիլին` մենք աշխարհացրիւ բոլոր Հայերս կը յիշատակենք մեր բիւրաւոր նահատակները։ Այդ առթիւ Սուրբ Պատարագ կը մատուցուի անոնց հոգւոյն հանգիստին համար, բայց նաեւ մեզի` վերապրողներուս մխիթարութեան համար։ Ո՞ր Հայը մէկ կամ աւելի նահատակ չունի իր ընտանիքին մէջ։ Այսօր, աւելի քան ցաւ ու վիշտ յայտնելու մեր ժողովուրդի անհամար զաւակներու կորուստին համար, մենք կը փառաւորենք անոնց պանծալի յիշատակը, բայց նաեւ կը պահանջենք որ համայն աշխարհ ընդունի անոնց զոհաբերման իրականութիւնը եւ խոնարհի անոնց յիշատակին առջեւ։ Ի՞նչ օգուտ է մեզի եթէ սգանք ու լանք մեր հայրերն ու մայրերը եթէ անոնց աճիւնները հանգիստ պիտի չգտնեն, համաշխարհային գիտակցութեան լոյսով։

Նոյն օրը նաեւ Պենետիկտոս ԺԶ. Սրբազան Պապի գահակալութեան 4-րդ տարեդարձն է. Ան յաջորդեց Յովհաննէս-Պօղոս Բ.-ի, Սուրբ Պետրոսի Աթոռին վրայ եւ կը կառավարէ համայն Կաթողիկէ Եկեղեցին աշխարհի վրայ։ Այս առթիւ կը մատուցանենք Սրբազան Պապին մեր սրտագին մաղթանքներն ու աղօթքները։
All the contents on this site are copyrighted ©.