2009-04-16 16:21:58

Rūpēs par Eiropu. Sv. Benedikts un pāvests Benedikts XVI


Pēc ievēlēšanas pāvesta amatā, Jozefs Ratcingers sev izvēlējās Benedikta vārdu. 2000. gada aprīlī, atsevišķā katehēzes mācībā viņš runāja par svētā Benedikta lomu Eiropas kontinenta attīstībā. Pāvests teica, ka svētā Benedikta dzīve un darbība ir atstājusi fundamentālu ietekmi uz Eiropas civilizāciju un kultūru, un palīdzējusi tai iziet no tumšās vēstures nakts, kas sekoja pēc Romas impērijas sabrukuma.

Svētais Benedikts piedzima 480. gadā Norčā, Itālijas vidienē. Jauneklis uzsāka studijas Romā, taču redzēdams lielpilsētas samaitātību, kas bija skārusi arī universitātes studentus, viņš drīz vien atstāja mūžīgo pilsētu un devās vientulības meklējumos. Benedikts apmetās alā Taleo kalna nogāzē netālu no Subjako. Šeit, kalnu klusumā pielūgdams Dievu, viņš mitinājās 3 gadus. Šodien virs alas paceļas benediktiešu abatija, kas saucas Sacro Speco. Subjako apkārtnē, kur svētais Benedikts aizvadīja ap 20 gadiem, viņš nodibināja vairāk nekā 10 klosterus. Dažādos avotos šis skaitlis svārstās no 12 līdz 17.

Lai arī Apenīnu pussalā atsevišķi mūki bija sastopami jau pirms svētā Benedikta, tomēr viņš ir uzskatāms par Eiropas mūku kustības aizsācēju, jo bija pirmais, kurš izveidoja organizētu kopienu. Ikdienā tā ievēroja askētiskas dzīves un uzvedības nosacījumus, kas ir ietverti Benedikta sarakstītajā Regulā.

Svētā Benedikta Regulai ir vadošā loma visās Rietumu mūku kopienās – ne tikai katoliskajā, bet arī pareizticīgo Baznīcā. Bez tam, tā turpina kalpot par iedvesmas avotu arī protestantu un anglikāņu kristīgajās tradīcijās. Regulas gars īsumā izpaužas divos benediktiešu konfederācijas moto – pax („miers”) un ora et labora („lūdzies un strādā”).

Kārlis Lielais savulaik aicināja pārrakstīt Benedikta Regulu vairākos eksemplāros un izplatīt to visā Rietumeiropā kā standartu, pēc kura vadīties reliģiskajām kopienām. Šī Regula tiek uzskatīta arī par ļoti nozīmīgu viduslaiku rakstu darbu, ko caurauž ideja par likuma spēku. Tā ir sava veida konstitūcija, kurā iekļautas demokrātijas vērtības un tiek cildināts cilvēka roku darbs.

Savu Regulu svētais Benedikts iesāka rakstīt Subjako, bet pabeidza to Montekassino. Arī šeit viņš nodibināja abatiju, kas laika gaitā izvērtās par plašu kompleksu ar vienu no lielākajām bibliotēkām Eiropā. Šeit atrodas arī svētā Benedikta un viņa māsas, svētās Sholastikas kaps.

1964. gadā pāvests Pāvils VI svēto Benediktu pasludināja par Eiropas debesīgo aizbildni.

I. Šteinerte / Vatikāna Radio
All the contents on this site are copyrighted ©.