2009-04-13 13:33:38

Jeruzaleme: Lieldienu Svētā Mise Kristus kapa bazilikā


Lieldienu Svēto Misi Kristus kapa bazilikā vadīja Jeruzalemes latīņu rita patriarhs arhib. Fouds Tvals. Liturģijas noslēgumā ticīgie piedalījās procesijā, trīs reizes apejot kapelu, kurā atrodas Pestītāja kaps. Kristus kapa bazilikas četrās vietās diakoni dziedāja evaņģēliju par Jēzus augšāmcelšanās notikumu. Ar šo simbolisko žestu Jeruzalemes Baznīca sludina priecīgo vēsti visai pasaulei. To pirmās dzirdēja sievietes, kurām eņģelis teica: „Nebīstieties! Viņa šeit nav! Viņš ir augšāmcēlies!”

Tieši pēc mēneša Jeruzalemē ieradīsies Benedikts XVI. 12. maijā pāvests svinēs Euharistiju Kristus agonijas bazilikā, kas atrodas senajā olīvdārzā. Lieldienās ticīgie lūdzās par Benedikta XVI pastorālās vizītes Svētajā Zemē labu iznākumu. Svētajā Misē piedalījās Austrumu Baznīcu pārstāvji, kas kopā ar franciskāņiem rūpējas par Kristus kapa baziliku. Klātesoši bija arī Itālijas, Spānijas, Francijas un Beļģijas konsulātu, kā arī Izraēlas Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu departamenta locekļi.

S. Krivteža / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.