2009-04-12 14:56:59

Lieldienu vigilija: Kristus ir upurēts kā mūsu Pasha


Lielās sestdienas vakarā, plkst. 21.00, sv. Pētera bazilikā Benedikts XVI svinēja Lieldienu dievkalpojumu. Tajā piedalījās tūkstošiem ticīgo no daudzām pasaules valstīm. Liturģija sākās ar uguns pasvētīšanu. No tās tika aizdedzināta Lieldienu svece, kas simbolizē Kristus klātbūtnes gaismu. Tā atmirdzēja arī svecīšu liesmās, kas izgaismoja pirms tam aptumšoto baziliku. Nesot pashālu, diakons dziedāja himnu Exultet. Vārda liturģijā dažādās valodās tika lasīti Vecās un Jaunās derības fragmenti par pestīšanas vēsturi, sākot no pasaules radīšanas līdz Jēzus augšāmcelšanās notikumam. Homīlijā pāvests aicināja ticīgos pacelties pāri nemieram, bailēm un šaubām, sekojot Kristum. Viņš skaidroja gaismas, ūdens un uguns simbolu nozīmi. Benedikts XVI veltīja īpašu aizlūgumu Itālijas zemestrīces upuriem, aicinot izdzīvojušos nezaudēt cerību, neskatoties uz šo lielo traģēdiju. Dievkalpojuma laikā kristīgās iniciācijas sakramentus saņēma pieci katehumeni, starp kuriem bija arī 56 gadus veca ķīniete.


S. Krivteža / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.