2009-04-10 12:05:54

Lielā ceturtdiena: Euharistija – Baznīcas dzīves avots un virsotne


„Baznīca šodien skatās uz Kristus rokām, kas svētīja, lauza un deva maizi. Tā skatās uz rokām, kas deva cildeno biķeri” – Kunga Pēdējo vakariņu Svētajā Misē teica Benedikts XVI. Homīlijas vadlīnija bija Romas Misāles kanons jeb I euharistiskā lūgšana. Pāvests aicināja sv. Jāņa Laterāna bazilikā sapulcējušos ticīgos pārdomāt Jēzus žestu nozīmi. «Savu ciešanu priekšvakarā Viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un, pacēlis acis uz debesīm, uz Tevi, Dievu, savu visvareno Tēvu, Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem». Kristus aicina mūs pacelt acis un sirdis uz debesīm. Pacelt acis uz debesīm nozīmē lūgties, atraujoties no šīs pasaules lietām. „Mēs lūdzam, lai caur acīm neienāktu ļaunums, kas sagandē dzīvi. Lūdzam, lai Dievs dāvā mums acis, kas redz to, kas ir patiess un labs, lai iemācītos saskatīt Dieva klātbūtnes zīmes pasaulē. Lūdzam, lai spētu skatīties uz pasauli ar mīlestības acīm, Jēzus acīm, redzot brāļus, kuri gaida mūsu palīdzību, gaida mūsu mierinājuma vārdus un konkrētus darbus” – teica Benedikts XVI.

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus lauza maizi. Tas bija ģimenes galvas pienākums. Tādā veidā viņš pieņēma visus savā ģimeniskajā kopienā. Kristus, laužot maizi, nedala tikai šīs zemes barību, bet gan to, kas cilvēkam ir visvairāk nepieciešams, kopību ar pašu Dievu – atgādināja pāvests.

„Pēc maizes laušanas Jēzus ņēma savās rokās vīna biķeri – skaidroja Benedikts XVI. – Romas Misāles kanonā lasām, ka tas bija praeclarus calix, cildenais biķeris. 23. psalms slavē Dievu kā labu un varenu ganu. „Tu esi klājis man galdu, maniem ienaidniekiem redzot; (...) mans kauss ir pildīts līdz malām”. Misāles kanonā psalma vārdi interpretēti kā pravietojums, kas īstenosies Euharistijā. Kungs klāj mums galdu ikdienas grūtību priekšā un dot mums savu cildeno biķeri. Viņa mīlestības vīna pildīto biķeri.

Kungs, mīlēdams savējos, mīlēja tos līdz galam. Zinādams, ka ir pienākusi Viņa stunda atstāt šo pasauli un atgriezties pie Tēva, Viņš vakariņu laikā mazgāja mācekļiem kājas un deva tiem mīlestības bausli. Lielās ceturtdienas vakara dievkalpojuma laikā pāvests mazgāja kājas 12 priesteriem.

S. Krivteža / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.