2009-04-08 16:36:24

Pāvests: Lieldienu noslēpuma svinēšana ieved mūs Kristus mīlestības dziļumos


„Trīs svēto dienu priekšvakarā novēlu, lai ticībā svinētais Kristus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpums piepilda jūsu sirdis ar prieku un stiprina cerību, ka arī mēs būsim Viņa godības līdzdalībnieki. Priecīgas Lieldienas!” – teica Benedikts XVI, uzrunājot sv. Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus.

"Sirsnīgi sveicu itāļu svētceļniekus. Vispirms gribu apliecināt savu garīgo tuvumu Akvilas un citu pilsētu iedzīvotājiem, kuri šajās dienās ir cietuši spēcīgajā zemestrīcē, kā rezultātā bojā gājuši vairāki simti cilvēku, sagrautas mājas, slimnīcas un baznīcas – teica Benedikts XVI. – Varas iestāžu, brīvprātīgo grupu, sabiedriskās kārtības un sociālās palīdzības dienestu pašaizliedzīgais darbs liecina cik svarīga ir solidaritāte, kas palīdz kopīgi pārvarēt arī tik sāpīgus pārbaudījumus. Vēlreiz saku, pāvests ir garīgi kopā ar šī reģiona iedzīvotājiem, daloties viņu sāpēs un bēdās. Mīļie, pēc iespējas ātrāk centīšos tikties ar jums. Ziniet, ka pāvests lūdzas par jums, novēl Dieva žēlsirdībai mirušo dvēseles un atdot Marijas mātišķajai gādībai cietušos. Viņa dāvā visiem mierinājumu un stiprina kristīgo cerību."

Triduum paschalis, sevišķi, Lielā piektdiena ir mums īpaši labvēlīgs laiks ticības atjaunošanai un cerības un drosmes stiprināšanai – uzrunā pasvītroja Benedikts XVI. Šodien viņš pievērsās Klusās nedēļas galvenajiem liturģiskajiem notikumiem un to nozīmei. Lielajā ceturtdienā, piektdienā, sestdienā un Lieldienās mēs esam aicināti apcerēt Kunga ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos.

Hrizmas svētīšanas dievkalpojums, kas tiek svinēts ceturtdienas rītā, izsaka Kristus priesterības pilnību un ekleziālo komūniju. Uz Euharistijas svinībām pulcējusies ticīgo tauta tiek šīs komūnijas dzīvināta. Vakara Svētās Mises laikā Baznīca piemin Euharistijas un hierarhiskās priesterības iedibināšanu. Bez tam, Pēdējo Vakariņu laikā Jēzus saviem mācekļiem deva arī jauno mīlestības bausli. Šī liturģija mūs aicina pateikties Dievam par Euharistijas dāvanu, pieņemt to ar lielu dievbijību un dziļā ticībā pielūgt Kristu.

Lielajā piektdienā svinam Kristus ciešanu un nāves piemiņu. No vienas puses, tā ir skumīga diena, no otras – īpaši labvēlīgs laiks ticības atjaunošanai un padziļināšanai, kā arī cerības stiprināšanai. Tas ir laiks, kad smeļamies spēku un drosmi, lai mēs spētu panest savu krustu pazemībā un paļāvībā uz Dievu, esot droši, ka Viņš sniedz atbalstu un, ka Viņam pieder uzvara.

Lielās sestdienas klusumā Baznīca ir nomodā. Tā lūdzas un ir vienota ar Jaunavu Mariju viņas sāpēs un paļāvībā uz Kungu. Šī klusuma un miera diena tuvina ticīgos Lieldienu vigīlijai un Kristus Augšāmcelšanās priekam. Lieldienu noslēpuma svinēšana ieved mūs Kristus mīlestības dziļajos ūdeņos. Jēzus ir īsts Dievs un īsts Cilvēks. Viņš „atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu” (Fil 2, 7). Tādā veidā Viņš izdzēsa distanci starp Dievu un cilvēku. Lieldienās svinam gaismas uzvaru pār tumsu, dzīvības uzvaru pār nāvi.

Pāvests apsveica Opus Dei organizētās Starptautiskās sanāksmes UNIV2009 dalībniekus. „Ar prieku un mīlestību atbildiet Jēzus aicinājumam. Tikai Viņā atradīsiet savas dzīves jēgu” – teica Benedikts XVI. Tikšanās noslēgumā Svētais tēvs uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Lieldienu Triduum jeb Trīs svētās dienas mūs aicina dziļāk pārdomāt un izdzīvot pestīšanas lielo noslēpumu. Klusajā nedēļā savijas Kristus ciešanu apcere ar Viņa uzvaras kontemplāciju.

S. Krivteža, J. Evertovskis / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.