2009-04-03 17:11:59

R. Kantalamessa: Svētais Gars dāva mums cerības spārnus


„Svētais Gars ir spēks, kas liek mums cerēt arī tad, kad saskaramies ar grūtībām un pārbaudījumiem,” teica t. Raniero Kantalamessa. Piektdien, 3. aprīlī, Redemptoris Mater kapellā pāvesta nama sprediķotājs runāja par Svētā Gara darbību Baznīcā. „Svētais Gars dāvā mums cerības spārnus, mudina iet uz priekšu, stiprina ticību, lai mēs spētu sludināt pestīšanas vēsti visām tautām. Svētais Gars ir mūsu cerības dvēsele. Mums ir nepieciešama cerība, lai dzīvotu, un vajadzīgs Svētais Gars, lai cerētu! Cerība ir vajadzīga katrā dzīves brīdī, bet īpaši pārbaudījumos. Cerība ir viens lielākajiem tikumiem, kas īpaši nepieciešams šodien, kad pasaulē valda krīze, kas skar arī Baznīcu,” skaidroja t. Raniero Kantalamessa.

Pāvesta nama sprediķotājs uzsvēra, ka garīgās dzīves ceļā visbiežāk saskaramies ar mazdūšību, redzot, ka nepārtraukti krītam grēka valgos. „Tikai cerība mūs atpestī, dāvā spēku un stiprina gribu atkal sākt visu no gala. Tā palīdz ticēt. Kristieša pienākums nest gaismu pasaulē, kurā bieži valda tumsa – uzsvēra t. Kantalamessa. – Mēs nedrīkstam cerēt tikai sevis dēļ. Svētais Gars veido mūs par cerības sējējiem. Esam aicināti izstarot cerības gaismu mājās, kopienā un Baznīcā. Ticība Jēzum Kristum palīdz mums cerēt, vienmēr cerēt. Ja arī esam veltīgi cerējuši jau tūktošiem reižu, tad tā palīdz atkal no jauna cerēt.” Kapucīnu t. Raniero Kantalamessas sagatavotās pārdomas noklausījās pāvests Benedikts XVI un Romas kūrijas darbinieki.

S. Krivteža / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.