2009-04-03 17:03:30

Benedikta XVI vadīto liturģisko svinību programma Lielajā nedēļā


Ar Pūpolu svētdienu sākas Lielā nedēļa, kurā svinam Kunga ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumu. Svētdien, 5. aprīlī, sv. Pētera laukumā Benedikts XVI pasvētīs palmu un olīvu zarus, vadīs procesiju un svinēs Euharistiju. Pūpolu svētdienā tiks atzīmēta XXIV Pasaules Jauniešu diena. Tās tēma: „Mēs ceram uz dzīvo Dievu”.

9. aprīlī, Lielajā ceturtdienā, plkst. 9.30, Vatikāna bazilikā pāvests kopā ar Romas diecēzes bīskapiem un priesteriem celebrēs hrizmas pasvētīšanas dievkalpojumu. Savukārt, plkst. 17.30, sv. Jāņa Laterāna bazilikā Benedikts XVI svinēs Kunga Pēdējo vakariņu Svēto Misi, kuras laikā veiks kāju mazgāšanas ritu 12 priesteriem. Klātesošie tiks aicināti uz žēlsirdības aktu, proti, sniegt savu atbalstu katoļticīgajiem Gazā. Savāktie līdzekļi upurdāvanu pienešanas laikā tiks nodoti Svētajam tēvam. Pēc Euharistijas svinībām notiks Vissvētākā Sakramenta adorācija. Pēdējo vakariņu laikā Kristus atstāja mums mīlestības bausli, iedibināja Euharistijas un Priesterības sakramentus.

10. aprīlī, Lielajā piektdienā, plkst. 17.00, sv. Pētera bazilikā notiks Kunga Ciešanu liturģija. Tai ir trīs daļas: Dieva vārda liturģija, krusta pagodināšana un Svētā Komūnija. Lielās piektdienas vakarā Romas Kolizejā, plkst. 21.15, Benedikts XVI vadīs Krustaceļa gājienu.

11. aprīlī, Lielajā sestdienā, plkst. 21.00, sv. Pētera bazilikā sāksies Lieldienu vigilijas dievkalpojums. Tā laikā, bazilikas ārpusē, pāvests pasvētīs uguni. Pēc svinīgās ieiešanas dievnamā notiks Dieva vārda liturģija, vairākiem katehumeniem tiks piešķirts kristības sakraments un sekos Euharistijas svinības.

12. aprīlī, Kristus Augšāmcelšanās svētkos, plkst. 10.15, Vatikāna laukumā, Benedikts XVI svinēs Svēto Misi, bet plkst. 12.00, no bazilikas balkona lasīs Lieldienu vēstījumu un dos savu apustulisko svētību „Urbi et Orbi” – pilsētai un pasaulei.

J. Evertovskis / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.