2009-03-30 16:41:42

Om vetekornet faller till marken och dör, bär det rik frukt. Benedictus XVI talar om Afrika under sin Angelusbön.


(29.03.09)På Petersplatsen vajade afrikanska flaggor då påven klev fram till sitt fönster för att tillsammans med de samlade troende be Angelusbönen. Det var afrikanska rombor, främst studenter, som kommit till Petersplatsen för att hälsa påven välkommen tillbaka och tacka honom för hans apostoliska resa till Afrika. Påven tackade dem för deras närvaro, och försäkrade om sina böner för dem och deras afrikanska hemländer. I presskommunikén som de afrikanska studenterna skrivit inför det de kallar en solidaritetsdemonstration tackar de den Helige Fadern, för hans klarsynta och korrekta diagnos av den afrikanska kontinentens sociala, kulturella, andliga, miljömässiga och ekonomiska situation, och för de olika lösningar och vägar som med vilka påven visade att vi själva är vår utvecklings skapare och aktörer.

De tackar även påven för att ha uppmanat det internationella samfundet om att prioriteringarna i Afrika är vatten, energi, sjukvård, stabila familjeinkomster, ett handelssystem som underlättar export av afrikanska produkter och inte bara export av råvaror, användning "på plats" av kontinentens förmögenhet och fördömandet av att Afrikas resurser plundras.

Slutligen tackade de påven för att han sa nej till att spekulera om Afrika - Nej till att utnyttja Afrika. Och nej till att göra Afrika till kondomernas största marknad – genom påvens ja till det effektiva botemedlet av Aids i Afrika.

Påven började sin Angelusbön med att tacka alla dem som på olika sätt har bidragit till den apostoliska resans framgång, samtidigt som han bad om Herrens välsignelse i överflöd, över de frön som finns spridda i den Afrikanska jorden.

Påven lovade att han skulle tala mer om den pastorala erfarenhet som Afrika resan inneburit, under den allmänna audiensen på onsdag, men han tog tillfället i akt beskriva hur djupt berörd han hade blivit av mötet med de katolska befolkningarna i Kamerun och Angola. ”Jag var särskilt imponerad av två saker, sa påven, båda mycket viktiga. Det första är glädjen som syntes i deras ansikten, glädjen att känna sig som en del i Guds familj, och jag tackar Herren för att ha kunnat enkla stunder fulla av tro, med dessa våra bröder och systrar.

Den andra aspekten som påven valde att nämna, både under återresan på flygplanet, liksom under gårdagens Angelusbön, är den starka känsla av andakt och det heliga, som han upplevde präglar det liturgiska firandet, och som är ”ett karaktäristiskt drag som alla afrikanska befolkningar har gemensamt, och som blev tydligt vid varje etapp av min vistelse bland dessa kära befolkningar. Besöket får mig att se och bättre förstå den afrikanska kyrkans verklighet, liksom erfarenheter och utmaningar som den står inför, sa påven.

Och med tanke på de utmaningar som märker den afrikanska kyrkans vandring, liksom på alla andra platser i världen, gjorde Benedictus XVI sin reflektion över dagens evangelietext, denna femte fastesöndag, där vi läser att Jesus, med tanke på sitt kommande lidande säger: ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd” (Joh 12.24). Nu är det inte längre tid för ord och tal, nu har den avgörande stunden kommit för vilket Guds Son kom till världen, och trots att hans själ är orolig, är han beredd att följa Faderns vilja till det yttersta.

Och det är detta som är Guds vilja: att ge oss det eviga livet som vi har förlorat. För att detta skall kunna förverkligas måste Jesus dö, liksom ett vetekorn som Gud Fadern har såtts i världen. Först då kommer det att gro och växa en ny mänsklighet som, befriad från syndens välde, kan leva i broderskap, som Guds söner och döttrar.

Under den stora festen i Afrika, upplevde vi att denna nya mänsklighet lever, trots sina mänskliga begränsningar. Där missionärer, liksom Jesus gjorde, fortsätter att offra sina liv för evangeliet, samlas riklig frukt, sa påven och sände sin särskilda tacksamhet till missionärerna för allt det goda de gör.

Efter Angelusbönens slut påminde Benedictus XVI om att nästa lördag klockan 18, firar han den heliga mässan till minnet av Johannes Paulus II, på 4-års dagen av hans bortgång, och han uppmanade framför allt roms ungdomar att delta under den mässan, som en förberedelse iför Världsungdomsdagen som firas på stiftsnivå, dagen därpå, på Palmsöndagen.

Vi närmar oss påsken och när påven hälsade till de engelsktalande pilgrimerna uppmanade han till att intensifiera vår bön, vår fasta och våra allmosor, under fastans sista veckor, och på detta vis förbereda oss att meditera över Kristi lidande och död, så att vi till fullo kan glädjas åt hans uppståndelse.


All the contents on this site are copyrighted ©.