2009-03-25 16:43:04

Långfredagens kollekt går till Heliga Landet. Kardinal Sandros budskap till världens biskopar.


(25.03.09)
Så har vi ett budskap till världens biskopar från Kardinal Leonardo Sandri som är prefekt för kongregationen för de orientaliska kyrkorna, och det berör läget i Heliga landet inför den kollekt som traditionsenligt kommer att tas upp vid långfredagens mässa. Den mark som var vagga för kristenheten hotar att bli ett land utan kristna, säger Kardinal Sandro i sitt budskap.

Jag är glad , säger han , att kunna vända mig till Er och till de troende som hör till denna del av Guds folk, för att öka omtanken om våra kristna bröder i Heliga Landet, som tillsammans med invånarna i stora delar av Mellanöstern sedan länge väntar på det lugn och den fred som fortfarande hotas.

Den universella kyrkan följer med stark oro det läge som blivit ostabilt på grund av olika , allvarliga problem. Det första är avsaknaden av fred. Julens glädje sårades tyvärr av den våldsamma återgången till fientlighet på Gazaremsan. Bland de otaliga offren fanns många barn som var helt oskyldiga. Just vid jul skymdes hoppet som barnet från Betlehem fört med sig med andligt och materiellt stöd till den kristna befolkningen från alla pilgrimer som anlänt och vars antal under år 2008 t.o.m. överskridit det under jubelåret år 2000.

Och Kardinal Sandro påminde om patriarkernas och ärkebiskoparnas appell om fred under synoden i oktober förra året, en appell som är lika aktuell idag.

Men, speciellt Påven Benedictus XVI är den som ger tröst åt de kristna i Heliga Landet, både med ord och med sin önskan att resa dit som pilgrim i Jesu spår. På juldagen vädjade han om fred för denna jord och hans bön fick sitt eko i mötet med ambassadörerna från 177 olika länder. Han sade då: Kristi födelse i den fattiga grottan i Betlehem leder oss till att reflektera över läget i Mellanöstern och främst av allt i Heliga Landet, där vi i dessa dagar upplever en återgång till våldet med enorma skador och enormt lidande för den civila befolkningen. Än en gång vill jag säga att det militära valet inte är en lösning och att våldet , varifrån det än kommer och vilken form det än tar, helt måste fördömas.

Våldets öppna sår förvärrar utvandringen som kontinuerligt berövar den kristna minoriteten dess bästa resurser för framtiden på den mark som var kristenhetens vagga och som nu hotas till avsaknad av de kristna.

Vid audiensen den 1 oktober talade Påven speciellt om det bibliska ursprunget till vår omtanke om heliga landet. ”Vi kanske inte helt kan förstå den mening som Paulus och hans församling gav åt kollekten för de fattiga i Jerusalem. Det var ett helt nytt initiativ, inte obligatoriskt utan spontant och gällde alla kyrkorna som Paulus grundat för Västvärlden. Kollekten var den skuld som hans församlingar kände till moderkyrkan i Palestina, som givit dem evangeliet. Värdet av denna gest var för Paulus så stort att han inte kallade den för kollekt utan hellre tjänst, välsignelse , kärlek eller nåd.

Kongregationen för de orientaliska kyrkorna följer i Påvens namn församlingarna i Heliga Landet och tolkar hans kärlekfyllda bön till alla katoliker, att de materiellt må bidraga till det stöd som de Heliga Platserna så väl behöver.

Kyrkorna av latinsk rit och åtskilliga av orientalisk rit som får ta del av denna hjälp, uttrycker sin tacksamhet i den konstanta bönen för kyrkorna i hela världen.

Jag har fått bevis på dessa känslor under den pilgrimsfärd jag gjorde mellan den 24 februari och 2 mars år 2008 till de Heliga Platserna, fortsätter Kardinal Sandro, och då jag med glädje fick erfara enheten i prästernas och de troendes avsikter i den kyrkliga missionen och deras ekumeniska och interreligiösa känsla. Överallt har jag utlovat kyrkans och denna kongregations omtanke i säkerheten om bekräftelsen från alla de katolska biskoparna om den generositet som man alltid visat mot Jerusalem och Vår Herres jord.

Kardinalen bifogade även ett dokument som bevisar de verk som förverkligats av kollekten år 2008. Kardinalen slutar brevet med att nedkalla Hans välsgnelse som ”älskar att ge med glädje”.
All the contents on this site are copyrighted ©.