2009-03-24 14:55:10

Den Heliga Stolen varnade mot religiös intolerans inför FN


(24.03.09)
Den Heliga Stolens ständiga observatör vid FN: s högkvarter i Genève har uttryckt sin oro över den ökade intoleransen mot kristna. Inte endast i länder där religionen är en minoritet, utan även där det är en majoritet. Ärkebiskop Silvano Tomasi sade detta i sitt tal inför FN: s råd för mänskliga rättigheter, den 16 mars. Han konstaterade att ”i många delar av världen utsätts religiösa minoriteter, däribland kristna minoriteter, fortfarande för daglig diskriminering och fördomar".

”Den Heliga Stolen uttrycker sin oro, sade han, över den ökade religiösa intoleransen och uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder – både inom undervisningen och inom rätten - för att garantera religionsfriheten och för att skydda religiösa minoriteter från diskriminering". Han hänvisade till ett möte som ”Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa” hade i Wien under början av mars, under temat ”intolerans mot och diskriminering av kristna.”

Ärkebiskopen konstaterade att allt fler stater sympatiserar med en ny sekulariserad politik som syftar till att minska betydelsen av religion i det offentliga livet och att "Den Heliga Stolen uppmanar dessa länder att vara mer omfattande och att erkänna den viktiga roll som religion spelar i samhället". "Religioner, sade han, främjar moraliska och sociala värderingar, som går utöver en individualistisk syn på samhället och utvecklingen. Religioner strävar efter det gemensamma bästa och önskar att skydda och respektera den mänskliga värdigheten". Ärkebiskop Tomasi underströk att yttrandefriheten kan bäst skyddas genom att implementera religionsfrihetens allmänna princip."
All the contents on this site are copyrighted ©.