2009-03-23 17:24:08

Påvens avskedsord på flygplatsen i Luanda, i Angola


(23.03.09)
Vid flygplatsen i Luanda uttryckte påven sin sorg över att behöva lämna, men sin glädje över att ha lärt känna ett modigt folk som är fast beslutet på att bli pånyttfött. Under den andra delen av påvens elfte apostoliska resa, har han fokuserat på den angolanska Kyrkans effektivitet och funktion, trots de svårigheter och hinder som är typiska för ett land efter år av inbördeskrig.

Benedictus XVI har uppmanat det angolanska folket att ha förtroende och att fortsätta arbeta för en kärlekens civilisation, genom förlåtelse och broderlig dialog. De är oumbärliga, har han understrukit, för fredsarbetet och uppbyggandet av förståelse mellan folken grundad på rättvisa och jämlikhet.

”Bröder och vänner i Afrika, avslutade påven, kära angolaner, ha mod! Tröttna aldrig på att främja freden, förlåtelsen och att arbeta för nationell försoning. Våldet får aldrig råda över dialogen, rädsla och osäkerhet över förtroendet och förbittring över den broderliga kärleken.”
All the contents on this site are copyrighted ©.