2009-03-23 16:42:27

Förnyelsen börjar inom oss, med kraft från ovan. Benedictus XVI:s ord under avslutningsmässan och ungomsmötet i Angola


(23.03.09) På söndagen firade Benedictus XVI en stora utomhusmässa på Cimangola esplanaden utanför Luanda i Angola. När man idag ser tillbaka på mässan kan man sammanfatta den med att det var en färgrik mässa, och en mycket stor mässa. Siffrorna talar om över en miljon deltagare.

Påven började sin predikan med att uttrycka sin djupa sorg över de två flickor som dagen innan klämdes ihjäl i folktrycket på stadion under ungdomsmötet i huvudstaden Luanda. Påven fick inte veta det veta det förens efter ungdomsmötet, och djupt chockad uttryckte han sorg över detta, i början av söndagens stora mässa.

Med sin resa har Benedictus XVI lanserat en stark uppmaning till världen att vända blicken mot Afrika, en kontinent som törstar efter rättvisa och fred, genom att fördöma den girighet som driver de fattiga till att leva i slaveri.

”När Guds ord är försummade, och när Guds lag är förlöjligad, underskattad och föraktad resulterar det bara i förstörelse och orättvisa”, sa påven som återigen talade som krigets fasor och utpekade resultatet av tribalism och etnisk rivalitet samt den girighet som korrumperar det mänskliga hjärtat. Detta leder till slaveri och det berövar de framtida generationerna på de resurser som de behöver för att skapa ett mer enat och rättvist Afrika.

Till de närvarande biskoparna i biskopskonferensen IMBISA som omfattar Afrikas södra länder; Angola, São Tomé, Botswana, Swaziland, Lesotho, Moçambique, Namibia och Zimbabwe, sa påven:

”Ni har en bitter erfarenhet av detta, att jämfört med hur fort det plötsliga raseriets destruktiva krafter bryter ner samhället, är återuppbyggnadsarbetet desto mer plågsamt långsamt och hårt. Det kräver tid, ansträngning och uthållighet. Se därför till att era församlingar blir platser som präglas av Sanningens ljus. Var inte rädda! Även om det innebär att ni måste vara ett "tecken på motstånd" (Luk 2:34). Och bemöta tuffa attityder och en mentalitet som ser andra som redskap att utnyttja, i stället för bröder och systrar att älska, att respektera och att hjälpa längs vägen mot frihet, liv och hopp”.

Efter det varma mötet med Angolas ungdomar dagen innan, ville påven även under denna mässa uppmuntra landets unga till att välja den väg som Kristus erbjuder utan att frukta. Låt er vänskap med Kristus växa från och med idag, han som är Vägen, Sanningen och Livet. Denna vänskap vårdas och fördjupas genom ödmjuk och ihärdig bön. Sök hans vilja, lyssna till hans ord varje dag, och låt honom forma era liv och relationer. Kyrkan behöver er vittnesbörd!, sa påven


Och detta var det påven även underströk dagen innan under ungdomsmötet, då han möttes av Angolas ungdomar på Luandas stadium. Ungdomarnas budskap till påven var: ”Vår gode vän, Angola är med dig”. Ungdomarnas entusiasm förmedlade varm närhet och glädje till påven, som talade till dem om hoppet och betonade att det är ungdomarna som står för dynamiken i kyrkans framtid, och påminde om att endast Jesus kan göra de radikala förändringarna.

Kära vänner, Gud gör skillnaden ... och ännu mer! Gud gör oss annorlunda, han förnyar oss. " Påven rådde ungdomarna att läsa historien noga. ”Då kommer ni att inse att kyrkan under årens gång inte åldras utan i verkligen bli yngre, eftersom den vandrar mot Herren, ungdomens, förnyelsens och kraftens enda och sanna källa.

Efter det vände sig till alla de lidande barn i Afrika. Jag ser här tusentals lemlästade unga angolaner som följd av krig och minor. Jag tänker på de otaliga tårar som så många av er har fällt efter att ha förlorat familjemedlemmar, och det är inte svårt att föreställa sig de grå molnen som ännu täcker era drömmars himmel, sa påven. I era hjärta jag läser jag er fråga till mig:" Men när reser sig Gud för att förnya allt? "

"Se Jesus lämnar inte någon av oss svarslösa, försäkrade påven. Förnyelsen börjar inom oss, med kraft från ovan. Den dynamiska framtidens kraft finns inom er. "Livet finns inne i ett frö, förklarade Jesus för oss, och detta frö är hans Ordet”. Och påven förklarade att Jesus förstod att för att passera från löftet om liv till dess frukt, var den enda vägen att offra sitt liv i kärlek, och att dö för kärleken. Detta gjorde Jesus. Hans korsfästelse kan tyckas som det största misslyckande, men det var den inte. Hans offer bar frukt då nu och i alla framtid. I fröet finns framtiden, sa påven och gjorde en konkret liknelse - det är morgondagens bröd.

Utsädet verkar som nästan ingenting, men i det ligger framtiden, löftet som vi tar emot idag". Och med detta uppmanade påven till att ta emot Eukaristin ofta, och att ständigt tala med Herren. Kraften finns inom er, som Jesus sa: ”Fadern som är i mig gör sina verk".

”Så var inte rädd för att fatta slutgiltiga besluten”, uppmanade påven. Inför risken att förpliktiga sig för livet, både i äktenskapet eller i det religiösa kallelse livet – finns rädslan. "Kan det vara så att jag, med detta beslut, berövar mig själv min frihet och jag binder fast mina egna händer?". Detta tvivel som attackerar er, förvärras i dagens individualistiska och hedonistiska kultur. Men när den unge inte beslutar sig, riskerar han att förbli ett evigt barn!”

"Gott mod!”, avslutade påven med att önska ungdomarna, Våga fatta beslut, eftersom sanningen är de inte förstör friheten, utan tillåter er att gå framåt och nå något riktigt stort i livet.” Våga bemöta äventyret, sa påven och frigör den Helige Anden inom er, så att ert liv kan förnyas för gott.

Påven avslutade med att hylla Angolas ungdomar.
All the contents on this site are copyrighted ©.