2009-03-21 18:09:04

Påvens första sociala encyklika är färdigskriven, sade Kardinal Renato Martino


(21.03.09)
Benedictus XVI: s första sociala encyklika är färdigskriven och enligt planerna kommer den att offentliggöras under början av maj, sade Kardinal Renato Martino, ordförande i det påvliga rådet för rättvisa och fred, den 20 mars. Han sade att det ursprungliga syftet var att encyklikan om social rättvisa skulle offentliggöras under 2007 och därmed sammanfalla med 40-årsdagen av Paulus VI: s encyklika om människans utveckling, "Populorum Progressio" (”Om folkens utveckling”). "Men arbetet försenades, sade han, på grund av den forskning och nödvändiga ändringar som behövdes för att skapa en text som skulle besvara dagens rådande situation.”


"Men encyklikan är nu klar och vi hoppas att den kommer att offentliggöras i början av maj", sade han och tillade att den nya påvliga encyklikan erbjuder ett vackert svar på den nya verkligheten och de sociala förändringar som har skett sedan den senaste påvliga encyklikan om den Katolska socialläran, "Centesimus annus" (”Människans välfärd” - till hundraårsminnet av Rerum novarum) från 1991 av Johannes Paulus II.
All the contents on this site are copyrighted ©.