2009-03-20 15:40:11

Pāvests aicina kamerūniešus veicināt mieru, cīnīties pret netaisnību un nabadzību


Benedikta XVI vizīte Kamerūnā bija miera un cerības sēšanas laiks. Paši kamerūnieši ir pārliecināti, ka tā dos bagātīgus garīgos augļus. Pāvesta vizītes noslēgums ir jauns sākums Kamerūnai. „Noslēdzot sava apustuliskā ceļojuma Āfrikā pirmo posmu, vēlos sirsnīgi pateikties par jūsu viesmīlību, ko izjutu ik uz soļa” – Jaundes lidostā teica Benedikts XVI. Viņš pateicās Kamerūnas prezidentam un valdības pārstāvjiem, bīskapiem un visiem ticīgajiem. „Aicinu jūs lūgties, lai Āfrikas bīskapu sinodes otrā speciālā asambleja kļūst par žēlastības laiku šī kontinenta Baznīcai.” Benedikts XVI uzsvēra, ka aizkustinoša bija tikšanās ar slimajiem bērniem, sabiedrības visvājākajiem locekļiem. Rūpes par slimniekiem ir cerības zīme Baznīcas un Āfrikas nākotnei.

Ne mazāk svarīga bija arī tikšanās ar Kamerūnas musulmaņu kopienu. Savstarpēja sapratne, cilvēka cieņas respekts un sadarbība veicina dialogu, kas ir īpaši nepieciešams mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā. „Es ierados, lai jums nodotu Āfrikas bīskapu sinodes otrās speciālās asamblejas darba uzdevumus, kas ietverti dokumentā Instrumentum laboris. Tas ir lielas cerības brīdis Āfrikai un visai pasaulei” – teica pāvests. „Kamerūna, apzinies šī brīža svarīgo nozīmi. Atbildi Kunga aicinājumam, sāc aktīvi darboties izlīgšanas un miera labā. Cīnies pret netaisnību, nabadzību un badu! Lai Dievs svētī jūsu zemi, kas ir „Āfrikas miniatūra”. Tā ir lielas cerības zeme!” – atvadu uzrunā teica pāvests.

S. Krivteža / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.