2009-03-20 15:43:50

Benedikts XVI Angolā: visu vērtību avots ir Kristus Evaņģēlijs


Ar dziļas cieņas un draudzības jūtām Benedikts XVI šodien ieradās Angolā. Kā pats paskaidroja savā pirmajā uzrunā, šī ir visa Āfrikas kontinenta vizīte, pat ja ietvertas tikai divas valstis. „Savā sirdī un lūgšanā nesu visu Āfriku”, sacīja pāvests, norādot, ka visi esam saņēmuši vienādu misiju, proti, kopā veidot brīvāku, mierīgāku un solidārāku sabiedrību. 1992. gada jūnijā Angolu apmeklēja Jānis Pāvils II. Viņš bija nenogurstošs Jēzus Kristus misionārs, kurš rādīja ceļu pie Dieva. Viņš mudināja visus labas gribas cilvēkus klausīt savai taisnās sirdsapziņas balsij un, dzīvojot mīlestībā un savstarpējā piedošanā, veidot sabiedrību, kur valdītu taisnība un miers.

„Kas attiecas uz mani, sacīja Benedikts XVI, jūs ziniet, ka nāku no zemes, kuras iedzīvotājiem miers un brālība ir ļoti dārgi, sevišķi tiem, kuri – tāpat kā es – piedzīvoja karu un šķelšanos starp tās pašas tautas brāļiem destruktīvu un necilvēcisku ideoloģiju vārdā, kuras, aiz sapņu un ilūziju maldīgās šķietamības plīvura, noslogoja cilvēkus ar nebrīves jūgu. Līdz ar to, jūs varat saprast, cik svarīgs, manā skatījumā, ir dialogs starp cilvēkiem. Jo tas palīdz pārvarēt visus konfliktu un domstarpību veidus, un katru nāciju – tai skaitā arī Jūsējo – padarīt par miera un brālības namu”.

Lai šo mērķi sasniegtu – skaidroja pāvests – angoliešiem jāsmeļ savā garīgajā un kultūras mantojumā pozitīvās vērtības, ar kurām šī zeme ir patiešām bagāta. Bez tam, nevajag baidīties iet cits citam pretī, veidot dialogu un dalīties ar savām garīgajām un materiālajām bagātībām. Lai veicinātu mieru un saskaņu, Svētais tēvs lūdza neļauties dūres spēka likumam. Dievs apveltījis cilvēkus ar spēju pacelties augšā „ar prāta un ticības spārniem” un, tādējādi, uzveikt savas noslieces. Ja mēs izmantosim šādus spārnus, tad nebūs grūti otrā cilvēkā saskatīt brāli, kuram pienākas vienādas pamattiesības.

Pāvests atzīmēja, ka Angolā, diemžēl, ir daudz trūcīgo, kuri pieprasa, lai tiktu respektētas viņu tiesības. Nedrīkst aizmirst, ka ļoti daudzi dzīvo galējā nabadzībā. Lai palīdzētu trūkumcietējiem un atjaunotu sabiedrību, katram tās loceklim jāatgriežas pie fundamentālajām cilvēces vērtībām. Šo vērtību avots ir Kristus Evaņģēlijs. Uzrunas noslēgumā Benedikts XVI paskaidroja, kāds ir viņa ierašanās Angolā galvenais motīvs: satikt vienu no senākajām subekvatoriālās Āfrikas katoļticīgo kopienām, lai stiprinātu tās ticību Kristum.

J. Evertovskis / Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.