2009-03-20 16:12:37

”Kriget mot droger måste inriktas på hälsa, värdighet och liv” sade Vatikanens delegation under FN-mötet om narkotika


(20.03.09)
”Hjärtepunkten i det globala kriget mot droger och narkotikamissbruk måste vara främjandet av människans hälsa, värdighet och liv sade Biskop Jose Redrado Marchite, sekreterare av det påvliga rådet för själavård i sjukvården, inför ett FN möte om narkotika i Wien, mellan den 11 till den 20 mars. Biskopen sade vidare att alltför många människor anser drogmissbruk som en del av vardagslivet, och att man därmed endast kan begränsa dess skada. ”Men drogmissbruk förstör liv, splittrar familjer, ger upphov till brottshandlingar och berikar världens kriminella nätverk”, sade biskop Redrado och tillade att ”Vatikanens delegation önskade främja strategier som inriktas på hälsa, värdighet och liv i kampen mot narkotika och vården av missbrukare”.

Biskopen noterade att inom utbildning, hälsovård, familjeliv och ungdomsarbete, har den katolska kyrkan en lång och framgångsrik historia i kampen mot narkotikamissbruk och vården av dess offer. Han sade också att en tredjedel av alla katolska sjukhus, kliniker och apotek i världen har ett särskilt vård och utbildningsprogram för narkotikamissbruk. Programmen identifierar och hjälper narkomaner, undervisar om hur man förebygger narkotikamissbruk och utbildar sjukvårdspersonal i hur man behandlar och tjänar missbrukare och deras familjer.
All the contents on this site are copyrighted ©.