2009-03-19 17:20:18

Påvens tal inför sjuka och lidande i Kardinal Paul-Émile Léger Centret i Kamerun


(19.03.09)
"Ni är inte ensamma i er smärta, för Kristus själv är nära alla som lider. Han visar de sjuka och de svaga deras plats i Guds hjärta och i samhället". Detta sade Benedictus XVI i sitt tal inför 200 sjuka och lidande i Kardinal Paul-Émile Léger Centret i Kamerun, den 19 mars. "Jag vill också uttrycka min önskan, sade påven, att ingen av er någonsin skall känna er ensamma. I själva verket är varje människas kallelse, skapad till Kristi avbild, att visa godhet till sin nästa."

”När jag står här i dag, fortsatte Den Helige Fadern, är jag medveten om alla människor i sjukhus, i specialiserade vårdcentraler eller kliniker som lider av handikapp, psykiskt eller fysiskt. Jag tänker också på dem vars kroppar bär spåren av krig och våld. Mina tankar går också till alla som lider av sjukdomar och framför allt här i Afrika till alla offer för sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos. Jag vet hur aktivt den Katolska Kyrkan i ert land kämpar mot dessa fruktansvärda plågor, och jag uppmuntrar er att fullfölja denna angelägna kallelse.”

Sedan talade påven om alla de som följde med Jesus under hans lidande och hans död på korset. ”Och bland dem, sade påven, fanns en afrikan, Simon från Kyrene. Han fick i uppdrag att hjälpa Jesus att bära korset på väg till Golgata. Den här mannen, om än inte av egen vilja, fick hjälpa Smärtornas Man när hans anhängare hade övergivit honom och han hade överlämnats till det blinda våldet. Historien lär oss alltså att en afrikan, en son från er kontinent, deltog, till priset av sitt eget lidande, i det oändliga lidande som den man som förlöste alla människor utstod ... Det var först efter uppståndelsen som han skulle kunna förstå vad han hade gjort.”

”Kan man inte säga att varje afrikan är på något sätt en familjemedlem till Simon från Kyrene? Varje afrikan som lider, och varje människa som lider, hjälper Kristus att bära korset och vandrar med honom till Golgata ... Jag ber, kära bröder och systrar, att ni skall känna igen er i Simon från Kyrene och att ni som är sjuka skall finna en Simon vid er sjukbädd”.

Sedan riktade påven sina ord till vårdpersonalen. "Genom att ledsaga de som lider, genom att visa er omsorg och uppmärksamhet utför ni välgörenhet och kärlek som Gud uppmärksammar: "jag var sjuk och ni såg till mig"(Matt 25:36). Alla ni, läkare och forskare, har som uppgift att genomföra varje legitim form av smärtlindring, och ni är kallade, att skydda det mänskliga livet, att vara livets försvarare från befruktelsen till den naturliga döden. För varje person är respekten för livet en rättighet och samtidigt en plikt, eftersom livet är en gåva från Gud.”
All the contents on this site are copyrighted ©.