2009-03-19 16:40:54

Benedictus XVI uppmanade till tillit och trohet med den Helige Josef som modell, under mässan på stadion i Yaounde.


(19.03.09) Efter det att påven hade mött representanter från den muslimska världen i Kamerun tidigt på morgonen begav ha sig till dagens höjdpunkt, den stora mässan klockan 10 på huvudstadens stadium, Amadou Ahidjo, som byggdes 1972. Stadions läktare tar 40 000 besökare, men 50 000 troende kom till mässan, vilket innebär att även planen var fylld av folk. Men i den lokala pressen får vi veta att över 5 miljoner personer följde mässan på tv, liksom 1 miljard tittare i hela Afrika..

Mässan, som firades i Helige Josefs ära, var på flera olika språk, utöver latin hörde man engelska franska och spanska, liksom de inhemska språken bassa, swahili, lingala och ewondo. Efter välsignelsen överlämnade påven Benedictus XVI det förberedande dokumentet ”Instrumentum Laboris”, inför den andra biskopssynoden för Afrika. Att själv leverera detta dokument, och på så vis understryka värdet av det, var en av de stora anledningarna till påvens apostoliska resa.

Under sin predikan valde påven att reflektera över trohet och tillit, med den Helige Josef som exempel. ”I Evangeliet läser vi att en ängel sa till Josef: ”Var inte rädd att ta Maria till din hustru" (Mt 1:20), och det är precis vad han gjorde: "Han gjorde som Herrens ängel uppmanade honom" (Mt 1 , 24). Varför valde evangelisten Matteus att uppmärksamma denna trohet till de ord som Josef tagit emot av Herrens budbärare, om inte för att inbjuda oss att efterlikna denna kärleksfulla trohet. Josef är den man i historien som har gett Gud det största beviset på förtroende, på tillit, även inför ett så otroligt budskap”.

”Och ni som lyssnar på mig, kära fäder och mödrar”, fortsatte påven, ”Lita på Gud som anförtror er sina barn. Accepterade att han räknar med att ni ska förmedla era barn de mänskliga och andliga värdena, som ni har tagit emot, och som kommer att låta dem leva i kärleken och respekten av Hans Namn. Påven uppmanade föräldrarna till vaksamhet, och varnade dem för de många skrupelfria människor som försöker införa pengarnas rike, och förakta de fattiga. Ni måste vara mycket försiktiga”.

”Afrika i allmänhet och Kamerun i synnerhet är i fara om ni inte erkänner Livets Sanne Skapare! Bröder och systrar i Kamerun och Afrika, Gud har gett er många stora mänskliga kvaliteter, var rädda om era själar. Låt er inte fascineras av falska ära och falska ideal. Fortsätt att tro på Gud, som är den som kan ge er den kärlek ni förväntar er, och den ende som kan tillfredställa er och ge er stabilitet i era liv. Kristus är den enda livsvägen!.

”Endast Gud kunde ge Joseph kraften att tro på en ängel. Endast Gud skall ge er, kära bröder och systrar som är gifta med varandra, kraften att forma er familj som han vill. Be honom om den kraften!Gud älskar att man frågar efter det som han vill ge. Be honom! Be om den sanna kärleken som växer i trohet, avbilden av hans kärlek”.

Påven fortsatte att tala om de problem som familjen möter idag i Afrika, liksom på andra kontinenter i världen, som endast lojalitet till Gud kommer att hjälpa er att övervinna. Brist på värden, bristande förhållanden mellan generationer, rotlöshet, arbetslöshet och flykten till artificiella paradis som importerats och ”som vi vet aldrig kan ge människan en djup och varaktig lycka”.

Men påven uppmanar till att inte tro att detta är en oundviklig trend. ”Självklart inte! Mer än någonsin måste vi "hoppas mot allt hopp" (Rom 4:18). Påven uttryckte här sin beundran och tacksamhet till det anmärkningsvärda arbete som otaliga välgörenhetsorganisationer utför, när han la upp prioriteringarna:

Den första prioriteringen är att återställa livets mening som en välkommen gåva från Gud. Ett barns födelse är nåd. Dagens mänsklighet uppmanas att tänka över sin åsikt: alla människor, även de minsta och fattigaste, har skapat "till Guds avbild " (Gen 1:27). Hon måste få leva! Döden får inte råda över livet! Döden kommer aldrig att få sista ordet!

Afrikas söner och döttrar, var inte rädda att tro, att hoppas och att älska, var inte rädd för att säga att Jesus är vägen, sanningen och livet. ”Fasta i hoppet mot allt hopp” - är inte det en bra definition av en kristen?”, avslutade påven. ”Afrika kan bli hoppets kontinent. Var och en av er är uttänkt, önskad och älskad av Gud. Var och en av er har sin roll i Guds plan. Och om modlösheten och fientligheten möter oss, tänk på Josefs kärlek, och ha honom som modell”.

Och avslutningen en särskild uppmuntran till fäderna: ”Liksom den helige Josef, kära fäder, respektera och älska er fru och vägled era barn med kärlek och med er närvaro, mot Gud där de bör vara”.
All the contents on this site are copyrighted ©.