2009-03-18 18:11:04

Uttalande från den Heliga Stolens presskontor angående påvens ord om förebyggande aidsarbete


(18.03.09)
Inför sin första resa till Afrika, sade Benedictus XVI att den Katolska Kyrkan kan bidra till att besvara kontinentens kroniska problem, bland annat fattigdom, aids och tribalism. Under en presskonferens med journalister ombord på hans chartrade Alitaliaplan, den 17 mars, försvarade påven starkt kyrkans insatser för att bekämpa aids och sade att en ökad distribution av kondomer endast förvärrar problemet.

"Man kan inte lösa problemet med distribution av kondomer. Tvärtom, det förvärrar problemet" sade påven. ”Man kan heller inte bekämpa aidspandemin endast genom stödprogram”, sade han. ”Vad Kyrkan lär, sade påven, är "sexualitetens förmänskligande och det sexuella ansvaret å ena sidan, och en vilja att vara nära dem som är lidande, å andra sidan”. Han pekade på de många kyrkliga insatser som finns för att hjälpa aidsoffer och sade att Kyrkans arbete har lett till verkliga och påtagliga framsteg.

FN-kontoret som övervakar aidspandemin rapporter att cirka 22 miljoner afrikaner lever med hiv, det virus som orsakar aids. Man uppskattar att katolska institutioner sörjer för cirka en fjärdedel av all vård till aidsoffer.

Angående påvens ord om aidspandemin under presskonferensen förtydligar Vatikanens presskontor att den Helige Fadern bekräftade den Katolska Kyrkans position och arbete med att bekämpa den fruktansvärda sjukdomen.

För det första, lär Kyrkan att vi måste bekämpa sjukdomen genom att ta ansvar för våra sexuella handlingar och genom att bekräfta äktenskapets och familjens oumbärliga roll i detta arbete.

För det andra, lär Kyrkan att vi måste bekämpa sjukdomen genom forskningen och att tillämpa en effektiv aidsbehandling och göra den tillgänglig till största antalet patienter genom olika initiativ och vårdinrättningar.

För det tredje, lär Kyrkan att vi måste bekämpa sjukdomen genom den mänskliga och andliga vården av aidssjuka och samtliga lidande, något som alltid har varit bland Kyrkans centrala budskap.

Dessa är de huvudinriktningar genom vilka Kyrkan koncentrerar sina insatser. Kyrkan anser inte att en ökad distribution av kondomer är det bästa tillvägagångssättet i strävan efter en långsiktig och effektivt aidsbekämpning och skyddandet av människligt liv.All the contents on this site are copyrighted ©.